اگر تنها وارث یک مرد همسرش باشد، زن تنها یک چهارم از اموال شوهر را ارث می برد و بقیه اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود. در حالی که اگر مرد تنها وارث همسرش باشد تمامی اموال او را به ارث می برد. (ماده 946 قانون مدنی)
 • صفحه خانگی
 • <
 • جشنواره پاییزی کانون (کارشناس و کارشناسی)

جشنواره پاییزی کانون (کارشناس و کارشناسی)

شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

 • آثاری به جشنواره راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.
 • برگزار کننده حق استفاده از مطالب ارسالی (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) را برای چاپ در کتاب، بروشور و … با ذکر نام خالق اثر برای خود محفوظ می دارد.
 • از نظر برگزار کننده، ارسال کننده ی مطالب (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) ، مالک اثر شناخته می شود و بر این اساس هرگونه مسئولیتی در این مورد متوجه شرکت کننده است.
 • آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
 • حضور شرکت کننده در جشنواره به معنای قبول تمام قوانین جشنواره است و تصمیم گیری در خصوص اتفاقات پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است.

شرایط شرکت در بخش عکاسی:

 • مکان و زمان برای هر عکس ذکر گردد.
 • ارائه بیانیه شخصی عکاس به همراه هر عکس الزامی است.
 • اصلاح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها به مقدار جریی و در حدی که اصالت عکس تغییر نکند قابل قبول است.
 • تصاویر ارسالی لازم است با فرمت jpeg و کیفیت مناسب با حجم فایل حدود ۵ مگابایت باشد.
 • در صورتی که کیفیت آثار ارسالی مناسب نباشد، عکس از حضور در جشنواره حذف خواهد شد.
 • هر شرکت کننده میتواند تعداد ۱۰ اثر را به جشنواره ارسال نماید.

برای ارسال آثار اینجا را کلیک نمایید.

شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

 • آثاری به جشنواره راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.
 • برگزار کننده حق استفاده از مطالب ارسالی (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) را برای چاپ در کتاب، بروشور و … با ذکر نام خالق اثر برای خود محفوظ می دارد.
 • از نظر برگزار کننده، ارسال کننده ی مطالب (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) ، مالک اثر شناخته می شود و بر این اساس هرگونه مسئولیتی در این مورد متوجه شرکت کننده است.
 • آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
 • حضور شرکت کننده در جشنواره به معنای قبول تمام قوانین جشنواره است و تصمیم گیری در خصوص اتفاقات پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است.

شرایط شرکت در بخش شعر:

 • هر شرکت کننده می تواند با حداکثر ۵ قطعه شعر در این بخش شرکت کند.
 • مطالب ارسالی باید در فرمت‌های docx. وpdf به همراه نشانی دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه و شرح حال کوتاهی از نویسنده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

 

برای ارسال آثار اینجا را کلیک نمایید.

شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

 • آثاری به جشنواره راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.
 • برگزار کننده حق استفاده از مطالب ارسالی (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) را برای چاپ در کتاب، بروشور و … با ذکر نام خالق اثر برای خود محفوظ می دارد.
 • از نظر برگزار کننده، ارسال کننده ی مطالب (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) ، مالک اثر شناخته می شود و بر این اساس هرگونه مسئولیتی در این مورد متوجه شرکت کننده است.
 • آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
 • حضور شرکت کننده در جشنواره به معنای قبول تمام قوانین جشنواره است و تصمیم گیری در خصوص اتفاقات پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است.

شرایط شرکت در بخش داستان کوتاه:

 • هر شرکت کننده می تواند با حداکثر ۳ داستان در این بخش شرکت کند.
 • حجم آثار ارسالی حداکثر ۵ هزار کلمه باشد.
 • تألیف و ارسال آثار برای همه گروه‌های سنی، پیروان همه ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف آزاد است.
 • مطالب ارسالی باید در فرمت‌های docx. و pdf به همراه شرح حال کوتاهی از نویسنده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

 

برای ارسال آثار اینجا را کلیک نمایید.

شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

 • آثاری به جشنواره راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند.
 • برگزار کننده حق استفاده از مطالب ارسالی (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته) را برای چاپ در کتاب، بروشور و … با ذکر نام خالق اثر برای خود محفوظ می دارد.
 • از نظر برگزار کننده، ارسال کننده ی مطالب (عکس، شعر، داستان کوتاه و دل نوشته)، مالک اثر شناخته می شود و بر این اساس هرگونه مسئولیتی در این مورد متوجه شرکت کننده است.
 • آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
 • حضور شرکت کننده در جشنواره به معنای قبول تمام قوانین جشنواره است و تصمیم گیری در خصوص اتفاقات پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است.

شرایط شرکت در بخش دل نوشته:

 • هر شرکت کننده می تواند با حداکثر ۳ دل نوشته در این بخش شرکت کند.
 • حجم آثار ارسالی حداکثر ۵ هزار کلمه باشد.
 • تألیف و ارسال آثار برای همه گروه‌های سنی، پیروان همه ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف آزاد است.
 • مطالب ارسالی باید در فرمت‌های docx. و pdf به همراه شرح حال کوتاهی از نویسنده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

برای ارسال آثار اینجا را کلیک نمایید.