بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

عرض تبریک یا تسلیت

جناب آقای ابوالحسن میرمحمد صادقی
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم روشن ضمیر

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس صفر روشن ضمیر کارشناس محترم کانون در رشته امور ثبتی را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای محمدرضا رهرو اصفهانی
بانهایت تاثر و تاسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای عروف زاد
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس موسایی
بانهایت تاثر و تاسف مصیبت فقدان مادر عزیزتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحومه غفران و برای مصیبت دیدگان اجر و صبر مسالت داریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای تیمسار خوروش و خانواده محترم
بدینوسیله درگذشت جناب آقای دکتر احمد خوروش را خدمت شما و خانواده محترم، تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای سرهنگ ملکیان
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس ناصر کمیلی پور
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم امین پور،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای دکتر حاج احمد امین پور، کارشناس محترم کانون در رشته ابنیه و آثار باستانی را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس امیر هندی
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

همکاران گرامی و خانواده محترم نادر طهرانی

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس جعفر نادر طهرانی کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمتتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس جمشید پناهی
بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس مهدی عشقی نژاد
بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس حسین کلباسی
بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم نادر طهرانی،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس جعفر نادر طهرانی، کارشناس محترم کانون در رشته راه و ساختمان را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای حسن نجابت قمصری
بدینوسیله درگذشت فرزند گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

همکاران گرامی و خانواده محترم مغروری،

بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس حاج رضا مغروری، کارشناس محترم کانون در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات را خدمت شما تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

 

جناب آقای مهندس حسین کلباسی
بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی کانون

جناب آقای مهندس روح اله احمدی،

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستار است.

روابط عمومی کانون