• صفحه خانگی
  • <
  • داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه یک (منابع و معادن)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 مهدی اعتزازی فلزات
2 علیرضا اکرام نیا مهندسی آب
3 رحمان امین الرعایائی یمینی مهندسی آب
4 محمد پرورش قزوینی مهندسی آب
5 عبدالرزاق حاج هاشم خانی مهندسی آب
6 سعید عابدی کوپائی معادن
7 ایرج عنایتی نیا مهندسی آب
8 فرشاد فرشیم معادن
9 مهدی کلینی فلزات
10 عبدالرسول مأمن پوش مهندسی آب

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه دو (ارزیابی اموال منقول)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 رحیم امیری نجف آبادی فرش
2 محمود بیات پور لوازم خانگی و اداری
3 محمد علی جعفری فشارکی لوازم خانگی و اداری
4 سید جواد خلیفه سلطانی لوازم خانگی و اداری
5 رامین فاضل لوازم خانگی و اداری
6 پرویز قاسمی فرد لوازم خانگی و اداری
7 مهدی کسائی اصفهانی لوازم خانگی و اداری
8 مهدی معظم لوازم خانگی و اداری

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه سه (امور پزشکی و غذایی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 هوشنگ بهرامی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
2 منصور رئيسي مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
3 شهرام شیخ الاسلامی داروسازی و سم شناسی
خلیل مومنی  پزشکی
5 ثریا هادی زاده مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

 

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه چهار (امورمالی)

ردیف نام نام خانوادگی رشته
1 مسعود ابریشم کار بیمه
2 عبدالعظیم ایزدی حسابداری و حسابرسی
3 سید مهدی آقامیری اصفهانی حسابداری و حسابرسی
4 خسرو حجاری زاده حسابداری و حسابرسی
5 بهنام حضوری امور بازرگانی
6 علیرضا حیدری پور امور بازرگانی
7 امیرناصر دخانی حسابداری و حسابرسی
8 غلامرضا دهقان پور تعیین نفقه
9 محمود رشیدی نیا تعیین نفقه
10 مهدی عرب  صالحی نصر آبادی حسابداری و حسابرسی
11 محمدرضا فروزان امور بازرگانی
12 محسن فولادی حسابداری و حسابرسی
13 کیانوش کیانی حسابداری و حسابرسی
14 رضا معصوم زاده حسابداری و حسابرسی
15 منصور مقیمی ورزنه تعیین نفقه
16 سید مجید میرحاج حسابداری و حسابرسی
17 محمد نصری حسابداری و حسابرسی
18 علی وفازاده حسابداری و حسابرسی

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه پنج (امور وسائط نقلیه)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 مرتضی ابوطالبی جزی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
2 غلامحسین امیرپور امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
3 نعمت اله تابان امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
4 مرتضی رضائی جوزدانی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
5 فریدون شیروانی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
6 مجید کیان ارثی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
7 حسن محمدی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه شش (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 افشین ابوطالبی قهنویه راه و ساختمان
2 (انصراف) احمدرضا احمدی راه و ساختمان
3 مرتضی اشرفی ورنوسفادرانی امور ثبتی
4 سید مسعود امام جمعه زاده راه و ساختمان
5 سید جواد امیران اردستانی راه و ساختمان
7 محسن آیتی برنامه ریزی شهری
6 هوتن ایروانی معماری داخلی و تزیینات
8 مجید بقائی راه و ساختمان
9 بهرام پرورش راه و ساختمان
10 حسین ترک پور راه و ساختمان
11 تورج تگریان راه و ساختمان
12 عبدالرسول جان نثاری راه و ساختمان
13 مجتبی حاج شیخ حسینی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
14 مهدی حیدری راه و ساختمان
15 سید جعفر خداداد شمس آبادی راه و ساختمان
16 محسن خلیلی برنامه ریزی شهری
17 امیرحسین خیام باشی راه و ساختمان
18 سید حسین رفیعاتی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
19 مصطفی زارعی راه و ساختمان
20 مصطفی صفاپور راه و ساختمان
21 (انصراف) نوراله صلواتی راه و ساختمان
22 حسین عاصمی زواره راه و ساختمان
23 (انصراف) محمدعلی عزیزی راه و ساختمان
24 سید مجید فائزی اصفهانی راه و ساختمان
25 (انصراف) مهرداد فلاح چم آسمانی راه و ساختمان
26 گیلدا قانونی معماری داخلی و تزیینات
27 اسداله کریمی برنامه ریزی شهری
28 جعفر کریمیان سیچانی راه و ساختمان
29 مجید کشاورز راد راه و ساختمان
30 مجتبی مرادی راه و ساختمان
31 منصور معمارفر راه و ساختمان
32 سید سعید موسوی نجفی راه و ساختمان
33 علی اصغر میرقادری راه و ساختمان
34 شمس الدین نایب الصدریان نقشه برداری و اطلاعات مکانی
35 اصغر نکوئی مارنانی برنامه ریزی شهری
36 حسین وزیری راه و ساختمان

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه هفت (صنعت وفن)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 حسین ابراهیمی نساجی و رنگرزی
2 مهسا اخوان صفا رایانه و فن آوری اطلاعات
3 محمدعلی امیری برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
4 (انصراف) مسعود برهانی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
5 محمود پاینده نیا برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
6 جواد پورآباده برق، الکترونیک و مخابرات
7 سیروس خدایار نساجی و رنگرزی
8 مصطفی رفیع آذری تاسیسات ساختمانی
9 (انصراف) جواد شاقوزائی تاسیسات ساختمان
10 (انصراف) احمد لطفی بیدگلی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
11 عبدالکریم موحدیان عطار برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
12 محمد مهدی ناظمی برق، الکترونیک و مخابرات

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه هشت (فنون هنری)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 علی اسدی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
2 محمد اقبالی بابادی امور ورزشی
3 اسداله بقائی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
4 رضا بهرامی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
5 رضا جعفری جبلی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
6 قاسم رحیمی سرشبادرانی امور ورزشی
7 حجت اله رئیسی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
8 سعیدرضا عبداللهی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
9 علیرضا نیازی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
10 حسنعلی ولی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه نه (کشاورزی و منابع طبیعی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 علیرضا پشتاره کشاورزی و منابع طبیعی
2 نعمت اله تاکی کشاورزی و منابع طبیعی
3 منوچهر جمشیدیان کشاورزی و منابع طبیعی
4 ماشاءاله خدام کشاورزی و منابع طبیعی
5 محمود خلیلی فرد دامپروری و دامپزشکی
6 عباس زال بیک دامپروری و دامپزشکی
7 عبدالحسین طباطبائی نائینی کشاورزی و منابع طبیعی
8 منوچهر عسگری پور کشاورزی و منابع طبیعی
9 مجتبی فوقی آبزیان و شیلات
10 اکبر قندی کشاورزی و منابع طبیعی
11 علیرضا میرسعیدی کشاورزی و منابع طبیعی
12 فرزاد نریمانی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه ده (خدمات اداری و عمومی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 اکبر پنجه فولادگران اموراداری و استخدامی
2 مجید زارعی امور آموزشی
3 رضا شفیع زاده اموراداری و استخدامی
4 حسین کرباسی ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات
5 حسن نورمحمدی امور گمرکی

 

  اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه یازده (ایمنی و حوادث)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
1 غلامرضا ترابی حوادث ناشی از کار
2 اکبر توحیدی نیا حوادث ناشی از کار
3 سعید رحیمیان امنیت عمومی
4 عبدالرسول فاضلی حوادث ناشی از کار
5 مجید مقدس حوادث ناشی از کار