ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه یک (منابع و معادن)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ مهدی اعتزازی فلزات
۲ علیرضا اکرام نیا مهندسی آب
۳ رحمان امین الرعایائی یمینی مهندسی آب
۴ محمد پرورش قزوینی مهندسی آب
۵ عبدالرزاق حاج هاشم خانی مهندسی آب
۶ سعید عابدی کوپائی معادن
۷ ایرج عنایتی نیا مهندسی آب
۸ فرشاد فرشیم معادن
۹ مهدی کلینی فلزات
۱۰ عبدالرسول مأمن پوش مهندسی آب

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه دو (ارزیابی اموال منقول)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ رحیم امیری نجف آبادی فرش
۲ محمود بیات پور لوازم خانگی و اداری
۳ محمد علی جعفری فشارکی لوازم خانگی و اداری
۴ سید جواد خلیفه سلطانی لوازم خانگی و اداری
۵ رامین فاضل لوازم خانگی و اداری
۶ پرویز قاسمی فرد لوازم خانگی و اداری
۷ مهدی کسائی اصفهانی لوازم خانگی و اداری
۸ مهدی معظم لوازم خانگی و اداری

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه سه (امور پزشکی و غذایی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ هوشنگ بهرامی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
۲ منصور رئيسي مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
۳ شهرام شیخ الاسلامی داروسازی و سم شناسی
۴  خلیل مومنی  پزشکی
۵ ثریا هادی زاده مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

 

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه چهار (امورمالی)

ردیف نام نام خانوادگی رشته
۱ مسعود ابریشم کار بیمه
۲ عبدالعظیم ایزدی حسابداری و حسابرسی
۳ سید مهدی آقامیری اصفهانی حسابداری و حسابرسی
۴ خسرو حجاری زاده حسابداری و حسابرسی
۵ بهنام حضوری امور بازرگانی
۶ علیرضا حیدری پور امور بازرگانی
۷ امیرناصر دخانی حسابداری و حسابرسی
۸ غلامرضا دهقان پور تعیین نفقه
۹ محمود رشیدی نیا تعیین نفقه
۱۰ مهدی عرب  صالحی نصر آبادی حسابداری و حسابرسی
۱۱ محمدرضا فروزان امور بازرگانی
۱۲ محسن فولادی حسابداری و حسابرسی
۱۳ کیانوش کیانی حسابداری و حسابرسی
۱۴ رضا معصوم زاده حسابداری و حسابرسی
۱۵ منصور مقیمی ورزنه تعیین نفقه
۱۶ سید مجید میرحاج حسابداری و حسابرسی
۱۷ محمد نصری حسابداری و حسابرسی
۱۸ علی وفازاده حسابداری و حسابرسی

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه پنج (امور وسائط نقلیه)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ مرتضی ابوطالبی جزی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۲ غلامحسین امیرپور امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۳ نعمت اله تابان امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۴ مرتضی رضائی جوزدانی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۵ فریدون شیروانی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۶ مجید کیان ارثی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۷ حسن محمدی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه شش (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ افشین ابوطالبی قهنویه راه و ساختمان
۲ (انصراف) احمدرضا احمدی راه و ساختمان
۳ مرتضی اشرفی ورنوسفادرانی امور ثبتی
۴ سید مسعود امام جمعه زاده راه و ساختمان
۵ سید جواد امیران اردستانی راه و ساختمان
۷ محسن آیتی برنامه ریزی شهری
۶ هوتن ایروانی معماری داخلی و تزیینات
۸ مجید بقائی راه و ساختمان
۹ بهرام پرورش راه و ساختمان
۱۰ حسین ترک پور راه و ساختمان
۱۱ تورج تگریان راه و ساختمان
۱۲ عبدالرسول جان نثاری راه و ساختمان
۱۳ مجتبی حاج شیخ حسینی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۱۴ مهدی حیدری راه و ساختمان
۱۵ سید جعفر خداداد شمس آبادی راه و ساختمان
۱۶ محسن خلیلی برنامه ریزی شهری
۱۷ امیرحسین خیام باشی راه و ساختمان
۱۸ سید حسین رفیعاتی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۱۹ مصطفی زارعی راه و ساختمان
۲۰ مصطفی صفاپور راه و ساختمان
۲۱ (انصراف) نوراله صلواتی راه و ساختمان
۲۲ حسین عاصمی زواره راه و ساختمان
۲۳ (انصراف) محمدعلی عزیزی راه و ساختمان
۲۴ سید مجید فائزی اصفهانی راه و ساختمان
۲۵ (انصراف) مهرداد فلاح چم آسمانی راه و ساختمان
۲۶ گیلدا قانونی معماری داخلی و تزیینات
۲۷ اسداله کریمی برنامه ریزی شهری
۲۸ جعفر کریمیان سیچانی راه و ساختمان
۲۹ مجید کشاورز راد راه و ساختمان
۳۰ مجتبی مرادی راه و ساختمان
۳۱ منصور معمارفر راه و ساختمان
۳۲ سید سعید موسوی نجفی راه و ساختمان
۳۳ علی اصغر میرقادری راه و ساختمان
۳۴ شمس الدین نایب الصدریان نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۳۵ اصغر نکوئی مارنانی برنامه ریزی شهری
۳۶ حسین وزیری راه و ساختمان

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه هفت (صنعت وفن)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ حسین ابراهیمی نساجی و رنگرزی
۲ مهسا اخوان صفا رایانه و فن آوری اطلاعات
۳ محمدعلی امیری برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۴ (انصراف) مسعود برهانی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۵ محمود پاینده نیا برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۶ جواد پورآباده برق، الکترونیک و مخابرات
۷ سیروس خدایار نساجی و رنگرزی
۸ مصطفی رفیع آذری تاسیسات ساختمانی
۹ (انصراف) جواد شاقوزائی تاسیسات ساختمان
۱۰ (انصراف) احمد لطفی بیدگلی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۱ عبدالکریم موحدیان عطار برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۲ محمد مهدی ناظمی برق، الکترونیک و مخابرات

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه هشت (فنون هنری)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ علی اسدی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۲ محمد اقبالی بابادی امور ورزشی
۳ اسداله بقائی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۴ رضا بهرامی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۵ رضا جعفری جبلی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۶ قاسم رحیمی سرشبادرانی امور ورزشی
۷ حجت اله رئیسی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۸ سعیدرضا عبداللهی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۹ علیرضا نیازی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
۱۰ حسنعلی ولی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

 

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه نه (کشاورزی و منابع طبیعی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ علیرضا پشتاره کشاورزی و منابع طبیعی
۲ نعمت اله تاکی کشاورزی و منابع طبیعی
۳ منوچهر جمشیدیان کشاورزی و منابع طبیعی
۴ ماشاءاله خدام کشاورزی و منابع طبیعی
۵ محمود خلیلی فرد دامپروری و دامپزشکی
۶ عباس زال بیک دامپروری و دامپزشکی
۷ عبدالحسین طباطبائی نائینی کشاورزی و منابع طبیعی
۸ منوچهر عسگری پور کشاورزی و منابع طبیعی
۹ مجتبی فوقی آبزیان و شیلات
۱۰ اکبر قندی کشاورزی و منابع طبیعی
۱۱ علیرضا میرسعیدی کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲ فرزاد نریمانی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه ده (خدمات اداری و عمومی)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ اکبر پنجه فولادگران اموراداری و استخدامی
۲ مجید زارعی امور آموزشی
۳ رضا شفیع زاده اموراداری و استخدامی
۴ حسین کرباسی ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات
۵ حسن نورمحمدی امور گمرکی

 

  اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه  گروه یازده (ایمنی و حوادث)

ردیف نام نام خانوادگي رشته
۱ غلامرضا ترابی حوادث ناشی از کار
۲ اکبر توحیدی نیا حوادث ناشی از کار
۳ سعید رحیمیان امنیت عمومی
۴ عبدالرسول فاضلی حوادث ناشی از کار
۵ مجید مقدس حوادث ناشی از کار