مجموعه نشست های آموزشی

دوره آموزشی «آشنایی با نحوه تنظیم قرادادها با تأکید بر قراردادهای خصوصی»

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

جلسه اول: شنبه 1402/10/23

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/10/27

ساعت: 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

نشست علمی «روند ارجاع امور به کارشناس در محاکم قضائی ایران»

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

شنبه  1402/10/30

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی «آشنایی با موارد مهم قانون شهرداری‌ها»

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

جلسه اول: شنبه 1402/10/16

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/10/20

ساعت: 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی «آشنایی با قوانین زمین شهری در خصوص اراضی موات و دایر و بایر»

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

جلسه اول: شنبه 1402/10/09

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/10/13

ساعت: 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی «آشنایی با قانون مالک و مستأجر»

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

جلسه اول: شنبه 1402/10/02

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/10/06

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی « مقررات آب‌های زیرزمینی »

مدرس: جناب آقای دکتر علی نوریان

جلسه اول: شنبه 1402/09/11

جلسه دوم: شنبه 1402/09/18

ساعت: 18:30 تا 20:30

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

 

دوره آموزشی «ارکان و اسباب مسئولیت مدنی قهری مبتنی بر نظام حقوقی ایران»

مدرس: جناب آقای دکتر حامد مناقبی

جلسه اول: دوشنبه 1402/10/04

جلسه دوم: دوشنبه 1402/10/11

جلسه سوم: دوشنبه 1402/10/18

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا کلیک نمایید.

نشست علمی «محدوده اختیارات کارشناس»

مدرس: جناب آقای دکتر سید فریدالدین افضل

شنبه 1402/09/04

ساعت 18:30 تا 20:30

برای ورود به نشست آموزشی اینجا کلیک نمایید.

دوره آموزشی «اصول لایحه نویسی قضایی»

مدرس: جناب آقای دکتر محمدحسن میرشکاری

جلسه اول: چهارشنبه 1402/09/08
جلسه دوم: چهارشنبه 1402/09/15
ساعت: 18:30 تا 20:30

برای ورود به نشست آموزشی اینجا کلیک نمایید.

دوره آموزشی «نگاهی به مقررات جاری در تقسیم ترکه و رویه قضایی»

مدرس: جناب آقای دکتر حسن وثیق زاده

جلسه اول: یکشنبه 1402/10/03

جلسه دوم: سه شنبه 1402/10/05

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «تأمین دلیل»

مدرس: جناب آقای دکتر سید فریدالدین  افضل

جلسه اول: سه شنبه 1402/09/28

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/09/29

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «آشنایی با مجموعه استراتژی‌های mst (پیش‌بینی روند بازارهای مالی با استفاده از هوش مصنوعی)»
مدرس: جناب آقای مهندس مسلم مالکی
جلسه اول: دوشنبه 1402/08/08
جلسه دوم: پنج شنبه 1402/08/11
ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

نشست علمی «آئین‌نامه اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌ها»
مدرس: جناب آقای مهندس محمد خلجی
پنج شنبه 1402/08/11
ساعت 9:00 تا 10:30
برای ورود به نشست آموزشی اینجا کلیک نمایید.

نشست علمی «رنگرزی و تکمیل پارچه»

مدرس: جناب آقای مهندس حسین شکرانی

یکشنبه 1402/08/21

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «ارزهای دیجیتال»

مدرس: جناب آقای مهندس احمد حاتمی

جلسه اول: سه‌شنبه 1402/09/21

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/09/22

ساعت 18:30 تا 20:30

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «ارزش گذاری دارایی های نامشهود – استارت اپ ها»

مدرس: جناب آقای دکتر کرمی

جلسه اول: دوشنبه 1402/08/22

جلسه دوم: چهارشنبه 1402/08/24

جلسه سوم: دوشنبه 1402/08/29

جلسه چهارم: چهارشنبه 1402/09/01

جلسه پنجم: دوشنبه 1402/09/06

جلسه ششم: چهارشنبه 1402/09/08

ساعت: 1800 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «روشهای کنترل آلودگی هوا»

مدرس: جناب آقای مهندس بابک صادقیان

جلسه اول: چهارشنبه 1402/09/15

جلسه دوم: یکشنبه 1402/09/19

جلسه سوم: چهارشنبه 1402/09/22

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «آشنایی مقدماتی با آدیومتری و اسپیرومتری»

مدرس: جناب آقای دکتر علیرضا صفائیان

پنج شنبه 1402/09/16

ساعت 10:00 تا 12:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید

دوره آموزشی «ایمپلنت (متریال، ساخت، کنترل کیفی، بازرسی)»
مدرس: سرکار خانم دکتر خرازیها
جلسه اول: شنبه 1402/09/11
جلسه دوم: دوشنبه 1402/09/13
جلسه سوم: شنبه 1402/09/18
جلسه چهارم: دوشنبه 1402/09/20
جلسه پنجم: شنبه 1402/09/25
جلسه ششم: دوشنبه 1402/09/27
جلسه هفتم: شنبه 1402/10/02
جلسه هشتم: دوشنبه 1402/10/04
ساعت 16:00 تا 18:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

دوره آموزشی «اصول طبقه بندی نژادی، شناسایی و ارزیابی اسب‌ها»

مدرس: خانم دکتر مجاهدی

جلسه اول: سه شنبه 1402/08/30

جلسه دوم: سه شنبه 1402/09/07

ساعت: 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید

دوره آموزشی «تخلفات و تقلبات در سردخانه‌های مواد غذایی»

مدرس: جناب آقای دکتر شاهدی

جلسه اول: یکشنبه 1402/08/28

جلسه دوم: سه شنبه 1402/08/30

جلسه سوم: یکشنبه 1402/09/05

جلسه چهارم:سه شنبه 1402/09/07

جلسه پنجم: یکشنبه 1402/09/12

جلسه ششم: سه شنبه 1402/09/14

ساعت 18:30 تا 20:30

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

نشست علمی «آشنایی با نحوه استفاده از سامانه اصنو (سرا 10)»

مدرس: جناب آقای عباس افرادی

چهارشنبه 1402/08/10

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

نشست علمی «هوش هیجانی و کاربرد آن در تعاملات اجتماعی»

مدرس: مهندس محمدعلی قیصری

یکشنبه 1402/08/28

ساعت 18:00 تا 20:00

برای ورود به نشست آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

کارشناسان علاقه‌مند می‌توانند علاوه بر عضویت در کانال‌ آموزشی رشته خود، با استفاده از لینک‌های زیر در کانال‌های آموزشی سایر رشته‌های کارشناسی نیز عضو شده و به برنامه‌ها و فایل‌های آموزشی رشته‌های دیگر دسترسی داشته باشند.

کشاورزی و منابع طبیعی

https://eitaa.com/joinchat/2848784649C46dba1ecb6

راه و ساختمان

https://eitaa.com/joinchat/595919112C638686daca

مهندسی محیط زیست

https://eitaa.com/joinchat/3559325962C9f3e9aa9f8

بیمه

https://eitaa.com/joinchat/3550478602C86cf504993

امور پزشکی و غذایی

https://eitaa.com/joinchat/1986658573C76ee17ea84

خدمات اداری و عمومی

https://eitaa.com/joinchat/3542810890C314a120411

گاز و گازرسانی

https://eitaa.com/joinchat/3529834762C6c5d03ae90

نساجی و رنگرزی

https://eitaa.com/joinchat/3516662026C4ba5e9900f

ارزشیابی اموال منقول

https://eitaa.com/joinchat/3441230090C8ec4d5ff8a

دامپروری و دامپزشکی

https://eitaa.com/joinchat/3400401162Cafdbe02c0e

برنامه ریزی شهری

https://eitaa.com/joinchat/3503227146C073b10c892

معماری داخلی و تزئینات

https://eitaa.com/joinchat/3376152842Cec6269dd2b

برق الکترونیک و مخابرات

https://eitaa.com/joinchat/3055288586C1fc9b75cbf

امور ورزشی

https://eitaa.com/joinchat/579272970Cb49a54d2fd

تاسیسات ساختمانی

https://eitaa.com/joinchat/3337748746C1ea1798ba8

تشخیص اصالت خط امضا و اثر انگشت

https://eitaa.com/joinchat/3687252233Ceed3813f3b

برق ماشین و تاسیسات کارخانجات

https://eitaa.com/joinchat/4144890121Cd07a802418

معادن

https://eitaa.com/joinchat/3560243465Cece7bc42c7

امور ثبتی

https://eitaa.com/joinchat/2808873225C602d660998

نقشه برداری و اطلاعات مکانی

https://eitaa.com/joinchat/2753888521Cdfea23e43b

ایمنی و حوادث

https://eitaa.com/joinchat/4242735368C34dde9f047

حسابداری و حسابرسی

https://eitaa.com/joinchat/3354984712C5a66a0ba30

امور بازرگانی

https://eitaa.com/joinchat/1401422088Ce3b94c151c

مهندسی آب

https://eitaa.com/joinchat/1350435080C82fd56c2d8

امور وسائط نقلیه موتوری

https://eitaa.com/joinchat/305398024Caa7a0176cf

تعیین نفقه

https://eitaa.com/joinchat/2915959044C337bc7ee77

الکتروشیمی و پتروشیمی

https://eitaa.com/joinchat/1381892360Ccabc1ec3d1

فلزات سرامیک کامپوزیت

https://eitaa.com/joinchat/336724232C92480bc4c5

کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

https://eitaa.com/joinchat/3613327625C6f75a57476