ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
 • قسمت ششم “کارشناس محترم”

  کارشناسان عزیز سلام؛   در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، می پرداختیم. قسمت پایانی فصل اول کارشناس محترم تقدیم نگاه های شما می شود.   موضوع قسمت ششم: آثار رازداری و امانت داری به نظر شما فرهنگ رازداری و رعایت اصل امانت داری در حوزه کارشناسی چه اثار […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۳ ماه پیش
  • 0

  قسمت پنجم “کارشناس محترم”

  کارشناسان عزیز سلام؛   در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود.   موضوع قسمت پنجم: اهمیت رازداری در نتیجه گزارش کارشناسی یکی از رازها و امانت های مهم نزد کارشناس […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۴ ماه پیش
  • 0
 • قسمت چهارم “کارشناس محترم”

  کارشناسان عزیز سلام؛ در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود. موضوع قسمت چهارم: اصول رازداری و امانت داری عدم امانت داری در حفظ مدارک طرفین دعوا باعث ضایع شدن حق […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۵ ماه پیش
  • 0

  قسمت سوم “کارشناس محترم”

  کارشناسان عزیز سلام؛ در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود. موضوع قسمت سوم: ابعاد رازداری و امانت داری یکی از کاملترین جلوه‌های امانت و امانت داری در اسرار و اطلاعات […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۶ ماه پیش
  • 0
 • قسمت دوم “کارشناس محترم” منتشر شد

  کارشناسان عزیز سلام در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود. موضوع قسمت دوم: مفهوم رازداری و امانت داری مفهوم رازداری و امانت داری را در دو مقوله مادی و معنوی می […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۷ ماه پیش
  • 0

  قسمت اول “کارشناس محترم” منتشر شد

  کارشناسان عزیز سلام از این پس در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود. موضوع قسمت اول: اطاله دادرسی تأخیر در رسیدگی به پرونده و اطاله دادرسی باعث ضایع شدن حق […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۸ ماه پیش
  • 0