بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
 • قسمت دوم “کارشناس محترم” منتشر شد

  کارشناسان عزیز سلام در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود.موضوع قسمت اول: مفهوم رازداری و امانت داری مفهوم رازداری و امانت داری را در دو مقوله مادی و معنوی می توان […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲۳ روز پیش
  • 0

  قسمت اول “کارشناس محترم” منتشر شد

  کارشناسان عزیز سلام از این پس در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد. در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود. موضوع قسمت اول: اطاله دادرسی تأخیر در رسیدگی به پرونده و اطاله دادرسی باعث ضایع شدن حق […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ ماه پیش
  • 0