بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
 • قسمت ۲۲ درنگ

  فرض کنید در روند رسیدگی به یک پرونده، کارشناس نظریه خود را ارائه کرده و نظریه مورد اعتراض هیچ یک از طرفین پرونده نیست، ولی کارشناس متوجه موضوعی می شود که قبلا به آن توجه نکرده است، آیا کارشناس می تواند بدون دستور قاضی نظریه تکمیلی بدهد؟ اگر نمی تواند وظیفه کارشناس چیست؟ در برنامه […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ روز پیش
  • 0

  قسمت ۲۱ درنگ

  آیا اظهار نظر مجدد در امور کارشناسی در موارد ارجاعات غیر قضایی (مثل بانک ها) از موارد رد کارشناسی محسوب می شود؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱۱ روز پیش
  • 0
 • قسمت ۲۰ درنگ

  آیا تغییر اصحاب دعوا در دو پرونده با یک موضوع از جهات رد کارشناسی می باشد؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن ها […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱۸ روز پیش
  • 0

  قسمت ۱۹ درنگ

  آیا انجام کارشناسی در صورتی که طرفین پرونده تغییر نکرده باشند ولی در دو دادگاه متفاوت و با دو موضوع مختلف مطرح شده باشد، تخلف انتظامی محسوب می گردد و از جهات رد کارشناسی می باشد؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲۴ روز پیش
  • 0
 • قسمت ۱۸ درنگ

  آیا کارشناسی که در پرونده ای اعلام نظر نموده است، می تواند بعد از گذشت شش ماه یا بیشتر در همان پرونده جزو هیئت بالاتر اظهار نظر نماید؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ ماه پیش
  • 0

  قسمت ۱۷ درنگ

  آیا اظهار نظرهای متعدد در یک پرونده قضایی، با حدود صلاحیت‌های متفاوت تخلف انتظامی است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن ها مورد […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ ماه پیش
  • 0
 • قسمت ۱۶ درنگ منتشر شد

  آیا انجام کارشناسی در یک پرونده قضایی با دو موضوع متفاوت تخلف انتظامی محسوب می گردد و از جهات رد کارشناس می باشد؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ ماه پیش
  • 0

  قسمت ۱۵ درنگ منتشر شد

  مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسی کیست؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن ها مورد بررسی قرار گیرد. با ما همراه باشید… برای مشاهده […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ ماه پیش
  • 0
 • قسمت ۱۴ درنگ منتشر شد

  تأمین وسیله ایاب و ذهاب در خصوص ارجاعات به هیئت کارشناسی به چه صورتی است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن ها مورد […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ ماه پیش
  • 0

  قسمت ۱۳ درنگ منتشر شد

  تأمین وسیله ایاب و ذهاب درون شهر محل سکونت کارشناس به چه نحوی است و بر عهده چه کسی است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۲ ماه پیش
  • 0
صفحه 1 از 212 »