• قسمت 39 درنگ

  آیا کارشناس می تواند به جای اظهار نظر و اجرای قرار کارشناسی بین دو طرف پرونده مصالحه کند؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوال های خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱۲ ماه پیش
  • 0

  قسمت 38 درنگ

  فرض کنید در یک هیئت سه نفره، یکی از اعضاء به تنهایی برای بازدید از محل مراجعه کند و به خواهان بگوید حق با شما نیست و توصیه کند از درخواست ارجاع به هیئت سه نفره انصراف بدهد و خواهان هم این کار را انجام دهد؛ در این حالت کارشناس تخلفی مرتکب شده است؟ در […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0
 • قسمت 37 درنگ

  بیطرفی در کارشناسی چیست و چگونه بایدآن را رعایت کرد؟ عدم رعایت بیطرفی در برخورد چه عواقبی می تواند برای کارشناس داشته باشد؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوال های خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0

  قسمت 36 درنگ

  فرض کنید قاضی در قرار کارشناسی صادره تعیین خسارت وارد شده به خودرو در زمان تصادف را خواسته باشد و کارشناس در حین بررسی پرونده متوجه ساختگی بودن تصادف شود، آیا کارشناس می تواند موضوع کشف شده را در گزارش بیان کند؟ اگر بیان کند تخلف کرده است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0
 • قسمت 35 درنگ

  در صورتی که قاضی پرونده در قرار کارشناسی صادره، میزان خسـارت وارد به یک ساختمان را خواسته باشد، آیا کارشـناس می‌تواند افت قیمت ساختمان را نیز به عنوان خسارت محاسبه نماید؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوال های خود […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0

  قسمت 34 درنگ

  آیا سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی کارشناس، مختص زمان و مکان های خاص است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوال های خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0
 • قسمت 33 درنگ

  اگر قاضی در قرار صادره برای کارشناس سوال کرده باشد که آیا دخل و تصرف مادی در آپارتمان، توسط مالک، با قانون تملک آپارتمان ها مغایر است یا خیر، تکلیف کارشناس در خصوص این قرار چیست؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0

  قسمت 32 درنگ

  کارشناسان در چه صورت امکان استفاده از بیمه مسئولیت حرفه ای را دارند؟   در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شما کارشناسان گرامی، می‌توانید سوالهای خود را، برای ما ارسال نموده تا در برنامه درنگ، این سوالات و ابعاد حقوقی آن ها مورد بررسی […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0
 • قسمت 31 درنگ

  آیا کارشناس می تواند در نظریه خود، به مواد قانونی مربوط به نظامات دولتی مانند مقررات فنی و مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و یا آیین نامه ها و یا بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه، استناد نماید؟ آیا این امر انطباق امر موضوعی با حکم قانونی است؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0

  قسمت 30 درنگ

  اگر در روند اجرای قرار کارشناسی یکی از طرفین پرونده، کارشناس را به اشتباه بیندازد و باعث شود کارشناس اظهار نظری اشتباه به دادگاه داده و دچار تخلف انتظامی شود، آیا کارشناس می‌تواند از فردی که او را فریب داده شکایت کند؟ در برنامه درنگ سعی شده اطلاعاتی که مورد نیاز کارشناسان عزیز است، در […]
  • توسط محمد حسن عسکری
  • ۱ سال پیش
  • 0
صفحه 1 از 41234 »