نامزدهای انتخابات ارکان کانون


نام و نام خانوادگی: ناصر آرمان پناه
داوطلب عضویت در: هیئت مدیره
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
سال شروع کارشناسی: 1348
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی ساختمان
سال اخذ مدرک: 1343

سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و …
– مدرس هنرستان و انستیتو تکنولوژی و مرکز تکامل با تألیف حدود 8 جلد کتابهای تخصصی و جزوات مربوطه
– مجری کارخانه ایرانیت اصفهان-عضو نظام مهندسی ساختمان از سال 1354
– مجری قسمتی از سد زاینده­ رود
– مهندس ناظر سازمان برنامه و بودجه
– کارکرد در مهندسین مشاور
– مدیرعامل شرکتهای بُعد و سادن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر همکاری­های گوناگون در حد توان
– چندین دوره نماینده شورای نگهبان در برگزاری انتخابات استان اصفهان
– مشاور استاندار
– سرپرست دفتر عمران امام (ره)
– مشاور وزرا در وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و شهرسازی کنونی
– طراح آماده ­سازی
– عضو هیأت مدیره شهرهای جدید
– مجری راه­ آهن بین شهری
– قائم ­مقام مدیرعامل متروی اصفهان
– مجری طرح احیاء محور شرق اصفهان (طرح طامشا)
– دوازده دوره عضو هیأت مدیره و هشت دوره به ریاست کانون
انتخاب گردیده­ ام و در حال حاضر افتخار عضویت در هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را دارم.

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
با اعتقاد به اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از نهادهای الهی و ارزشی و علمی در حد بالائی می­باشد و حفظ این ارزش­ها برای عدالت­خواهی جامعه بشری بالأخص نظام جمهوری اسلامی واجب است و شخصیت­های گمنامی در این نهاد افتخار همکاری دارند از بدو تأسیس تاکنون دور از مواهب مادی و مقامی همراه با دیگر کارشناسان رسمی افتخار خدمت داشته و در صورت انتخاب، با آمادگی و علاقمندی در خدمت کانون و کارشناسان خواهم بود. در ذیل مطالب و مواردی را جهت استحضار کارشناسان محترم به عرض می­رسانم:
1- از کلیه کارشناسان محترم که خود دارای اندوخته­های علمی و اخلاقی و تجربی می­باشند تمنا دارم برطبق منوال کارشناسی با مطالعه سوابق و عملکرد نامزدها با مشورت در انتخاب ارکان کانون دقت فرموده تا انشاءاله فرد اصلح انتخاب گردد.
2- امیدوارم کمافی­السابق منافع کانون و کارشناسان را بر منافع خود مقدم دارم و در امور ارجاعات کارشناسی از طریق کانون و مقامات قضائی و غیره با تکمیل و اصلاح اتوماسیون ارجاع کار با همفکری و تبادل­نظر کارشناسان در حد توان عدالت را رعایت نمایم.
3- تلاش می­کنم نماینده کارشناسان باشم نه قیم آنها و برای حفظ و حراست از اموال کانون و حقوق کارشناسان در حد توان اقدام و از اسراف جلوگیری نمایم.
4- سعی می­نمایم برطبق قانون و آئین­نامه و بخشنامه­ها و نظام­نامه­ های شورای عالی عمل نمایم (نه با شعار بی ­اساس).
5- در معرفی کانون و کارشناسان این قشر تحصیل کرده و فرهیخته در سطح استان و کشور در حد توان اقدام خواهم کرد.
6- برای استفاده کارشناسان از فضای کانون همکاری نموده و در جهت حفظ استقلال کارشناسان از دخالت در نوع و ارسال گزارشات پرهیز نمایم.  
در خاتمه معتقدم سابقه عملکرد اینجانب در طول 53 سال کارشناسی برای همه کارشناسان عیان است لذا لازم به بیان بیشتر ندانسته؛ از خداوند متعال در کلیه شئون زندگی بالأخص در امر کارشناسی برای خواهران و برادران کارشناسم عاقبت به­ خیری و برای کارشناسانی که در قید حیات نمی ­باشند مغفرت الهی تقاضا دارم.


نام و نام خانوادگی: ناصر آرمان پناه
داوطلب عضویت در: هیئت مدیره
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
سال شروع کارشناسی: 1348
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی ساختمان
سال اخذ مدرک: 1343

سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و …
– مدرس هنرستان و انستیتو تکنولوژی و مرکز تکامل با تألیف حدود 8 جلد کتابهای تخصصی و جزوات مربوطه
– مجری کارخانه ایرانیت اصفهان-عضو نظام مهندسی ساختمان از سال 1354
– مجری قسمتی از سد زاینده­ رود
– مهندس ناظر سازمان برنامه و بودجه
– کارکرد در مهندسین مشاور
– مدیرعامل شرکتهای بُعد و سادن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر همکاری­های گوناگون در حد توان
– چندین دوره نماینده شورای نگهبان در برگزاری انتخابات استان اصفهان
– مشاور استاندار
– سرپرست دفتر عمران امام (ره)
– مشاور وزرا در وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و شهرسازی کنونی
– طراح آماده ­سازی
– عضو هیأت مدیره شهرهای جدید
– مجری راه­ آهن بین شهری
– قائم ­مقام مدیرعامل متروی اصفهان
– مجری طرح احیاء محور شرق اصفهان (طرح طامشا)
– دوازده دوره عضو هیأت مدیره و هشت دوره به ریاست کانون
انتخاب گردیده­ ام و در حال حاضر افتخار عضویت در هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را دارم.

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
با اعتقاد به اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از نهادهای الهی و ارزشی و علمی در حد بالائی می­باشد و حفظ این ارزش­ها برای عدالت­خواهی جامعه بشری بالأخص نظام جمهوری اسلامی واجب است و شخصیت­های گمنامی در این نهاد افتخار همکاری دارند از بدو تأسیس تاکنون دور از مواهب مادی و مقامی همراه با دیگر کارشناسان رسمی افتخار خدمت داشته و در صورت انتخاب، با آمادگی و علاقمندی در خدمت کانون و کارشناسان خواهم بود. در ذیل مطالب و مواردی را جهت استحضار کارشناسان محترم به عرض می­رسانم:
1- از کلیه کارشناسان محترم که خود دارای اندوخته­های علمی و اخلاقی و تجربی می­باشند تمنا دارم برطبق منوال کارشناسی با مطالعه سوابق و عملکرد نامزدها با مشورت در انتخاب ارکان کانون دقت فرموده تا انشاءاله فرد اصلح انتخاب گردد.
2- امیدوارم کمافی­السابق منافع کانون و کارشناسان را بر منافع خود مقدم دارم و در امور ارجاعات کارشناسی از طریق کانون و مقامات قضائی و غیره با تکمیل و اصلاح اتوماسیون ارجاع کار با همفکری و تبادل­نظر کارشناسان در حد توان عدالت را رعایت نمایم.
3- تلاش می­کنم نماینده کارشناسان باشم نه قیم آنها و برای حفظ و حراست از اموال کانون و حقوق کارشناسان در حد توان اقدام و از اسراف جلوگیری نمایم.
4- سعی می­نمایم برطبق قانون و آئین­نامه و بخشنامه­ها و نظام­نامه­ های شورای عالی عمل نمایم (نه با شعار بی ­اساس).
5- در معرفی کانون و کارشناسان این قشر تحصیل کرده و فرهیخته در سطح استان و کشور در حد توان اقدام خواهم کرد.
6- برای استفاده کارشناسان از فضای کانون همکاری نموده و در جهت حفظ استقلال کارشناسان از دخالت در نوع و ارسال گزارشات پرهیز نمایم.  
در خاتمه معتقدم سابقه عملکرد اینجانب در طول 53 سال کارشناسی برای همه کارشناسان عیان است لذا لازم به بیان بیشتر ندانسته؛ از خداوند متعال در کلیه شئون زندگی بالأخص در امر کارشناسی برای خواهران و برادران کارشناسم عاقبت به­ خیری و برای کارشناسانی که در قید حیات نمی ­باشند مغفرت الهی تقاضا دارم.


نام و نام خانوادگی: اکبر پنجه فولادگران
داوطلب عضویت در: هیئت مدیره
رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی
سال شروع کارشناسی: 1387
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)
سال اخذ مدرک: 1379

سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و …
الف:*دارای نیم قرن سابقه اجرایی در امور اداری و استخدامی – مدیریتی – و اجرایی
*از سال 1351 الی1357 شرکت سهامی ذوب آهن ایران-اصفهان
*از سال 1357 الی1381 در مدیریت های مختلف شرکت فولادمبارکه اصفهان
*از سال1381 الی1397 درمدیریتهای شرکت بین المللی مهندسی سیستمها واتوماسیون (ایریسا)
*از سال 1397 تاکنون مشاور سازمانها وشرکتهای بزرگ صنعتی در زمینه آموزش سازماندهی منابع ونیروی کار طبقه بندی مشاغل و…..
ب:*دیپلم ریاضی فیریک –لیسانس فیریک حالت جامد کاربردی دانشگاه اصفهان –فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریت سیستم وبهره وری – *طی دورههای عالی مدیریت استراتزیک سازماندهی کار در ایتالیا-و…….
ج:*مدیر مسیول انتشارات کوه نور(صاحب امتیاز نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال1384تاکنون)
*عضو هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده157 قانون کار(نماینده کارفرمایان از سال 1394 تاکنون)
*ارزیاب ارشد بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران (از سال 1387 تاکنون وعضو  وارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران}
*عضو هییت مدیره کانون بازنشستگان شرکت فولادمبارکه اصفهانی یکدوره-بازرس نظام صنفی رایانه استان اصفهان دودوره-
*مدرس قوانین استخدامی-کار –بیمه ومشاور در طراحی  واجرای ساختار های سازمانی جبران خدمت وطبقه بندی مشاغل  و فرایند های کسب وکار…
 *تصدی مدیریتهای مختلف در رده دوم و سوم شرکت فولادمبارکه اصفهان .

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
*همکاری با سایر اعضای هییت مدیره در اتخاذ تدابیری که منجر به استفاده بیشتر وارزشمند تراز خدمات کارشناسی گردد بلاخص برای رشته ها وگروههای که دارای ارجاع کار نیستند ویااز ارجاع کار کمتری برخوردارند.باحمایت وپشتیبانی کارشناسان ذیربط
*تلاش  درایجاد زمینه برخورداری کلیه همکاران در هر رشته و…از امکانات وتسهیلات و….بطور یکسان وقابل قبول با اتخاد تدابیر وتصمیمات مقتضی در هییت مدیره
*تلاش در اتخاد تدابیری که منجر به تسهیل در امر کارشناسی گردد.با پیگیریهای لازم از طریق نمایندگان محترم در شورایعالی در کسب مجوزهای لازم واصلاح ومرزبندی های شفاف در صلاحیتهای هررشته وگروههای تعریف شده باتوجه به نیاز های جامعه وشرایط موجود در کشور.
*تلاش در زمینه ایجاد رفتارمطلوب متقابل وباز تعریف فرایند هایی که باوروفلسفه وجودی سازمان کانون به خوبی به عنوان یک تشکل صنفی مورد قبول تمامی ذینفعان پذیرفته گردد.ودر نهایت حمایت قانونی و بی شایبه ای از کارشناس وامر کارشناسی بعمل اید


نام و نام خانوادگی: ابراهیم حمیدی فرد
داوطلب عضویت در: هیئت مدیره
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
سال شروع کارشناسی: 1370
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری
سال اخذ مدرک: 1354

سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و …
-عضویت در کانون کارشناسان ( از سال ١٣٧٠ تا کنون ) : عضو هیات رئیسه رشته راه و ساختمان در چندین دوره کانون ، عضوکمسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته راه و ساختمان در حال حاضر کانون ،  مدرس همکاران کارشناس در حال حاضر ، عضو کمسیون وحدت رویه رشته ساختمان در حال حاضر
-ذوب آهن اصفهان ( گروه امانی از سال ١٣٥٥ تا ١٣٦٠ ) : کارشناس فنی ،  معاونت فنی گروه امانی
-ذوب آهن اصفهان( دفتر طراحی از سال ١٣٦٠ تا ١٣٧٠) : کارشناس طراح ، طراح ارشد ، مسئول کارگاه  ، سرپرست دستگاه نظارت 
-شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک ( از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩٢ ) : کارشناس ارشد طراحی ، مدیر پروژه طرح راهبردی ورزشگاه بزرگ اصفهان ، مدیرطرح مترو اصفهان ، مدیر امور پیمانکاران ، مدیر گروه برآورد و مناقصه ها ، مدیر گروه معماری و شهرسازی  ، معاونت اجرایی شرکت
-عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان از بدو تاسیس تا کنون : گواهینامه ارائه مقاله در نخستین همایش اقلیم،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
۱-اعتلاء و بالا بردن شان کانون و کارشناسان با استفاده از تجربه پیشکسوتان و انرژی جوانان
٢-ارتقاء سطوح علمی و تخصصی رشته های مختلف کارشناسی
٣-وحدت رویه در نظریات کارشناسی هر رشته تخصصی در صورت لزوم و ارائه آن به همکاران کارشناس
٤-ایجاد دوره های تخصصی رشته های مختلف کارشناسی
٥-تشکیل واحد مرکز پیشنهادات کارشناسان و پیگیری آن ها و ایجاد واحد مشارکت و تقویت واحد اطاق فکرموجود کانون و عمل به نتایج آن ها
٦-تشکیل جلسات فنی تخصصی و تسری آن به تمام کارشناسان تازه وارد
٧- شفافیت در ارجاع کار و ارائه آن به همکاران و تکمیل برنامه سیستمی ارجاع در تمامی موارد خدمات اداری و رفاهی کانون و با تشکر از تمامی زحماتی که در این خصوص تاکنون کشیده شده است
٨-ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان کارشناسان هر گروه بصورت دوره ای واستفاده از نظرات همکاران در پیشبرد امور کانون


نام و نام خانوادگی: رضا میرقادری
داوطلب عضویت در: دادستان انتظامی
رشته کارشناسی: فلزات
سال شروع کارشناسی: 1388
مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی متالورژی
سال اخذ مدرک: 1358

سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و …
1-کارشناس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
2-عضو هیئت مدیره شرکت مالیبل ایران (سایپا مالیبل)
3-عضو هیئت مدیره شرکت صنایع تبدیل آهن قراضه و ضایعات فلزی .
4-عضو هیئت مدیره شرکت ابزاران.
5-کارمند اداره صنایع سنگین استان ،اداره کل صنایع (بعد از ادغام صنایع سنگین و صنایع ) ،سازمان صنایع و معادن (بعد از ادغام صنایع و معادن و فلزات) با سمت کارشناس ،رئیس اداره ،معاون مدیرکل.
6-نماینده رشته فلزات در دادگاه انتظامی کانون به مدت چهارسال .

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
1-اجرای عدالت و دفاع از حقوق همکاران کارشناس
2-پیشنهاد به هیئت مدیره کانون جهت آموزش علمی کارشناسان  با توجه به پرونده های انتظامی .
3-جلوگیری از شکایات بی مورد علیه همکاران کارشناس .
4-تلاش درجهت حفظ حیثیت کارشناسان و دفاع در برابر شکایات بی مورد .


نام و نام خانوادگی: بهرام پرورش
داوطلب عضویت در: دادستان
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
سال شروع کارشناسی: 1377
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس عمران
سال اخذ مدرک: 1360

سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و …

 • سال 63-61 عمران استانهای بنیاد مستضعفان در تهران
 • سال 70-63
 • مدیر عملیات سیویل و اسکلت فلزی نورد سرد فولاد مبارکه
 • مدیر ساختمانهای جنبی فولاد مبارکه شامل پروژه های مختلف و متنوع
 • کارفرما در پروژه تصفیه خانه آب فولاد مبارکه
 • مجری طرح ساختمان مرکزی فولاد مبارکه با 45000 مترمربع زیربنا پیش ساخته بتنی
 • سال 86-71 مدیر عامل شرکت توکا بتن مجری حدود یکصد قرارداد در فولاد مبارکه و بزرگراه اصفهان- کاشان و تولید بتن کل فولاد مبارکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مختلف اقماری فولاد مبارکه با موضوعات مختلف
 • سال 88-86 مدیریت در بخش خصوصی
 • سال 93-88 مدیر عامل سیمان اصفهان و عضو هیأت مدیره شرکتهای تابعه
 • سال 97-93 مدیر عامل شرکت توکاریل و عضو هیأت مدیره شرکتهای البرزنیرو و راهوارنیرو(بخش خصوصی لکوموتیو)
 • تاکنون- 98 مشاور در اجرای طرح ساخت مرکز تعمیراتی برای لکوموتیوهای بخش خصوصی

ضمناً از سال 77 تا کنون به عنوان کارشناس رسمی دادگستری و بیش از 6 سال به عنوان نماینده بخش ساختمان در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان و عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان

دیدگاه ها :

 • استقلال در تصمیم گیری
 • صداقت در کار و مسئولیت
 • حل مشکلات کارشناسان در دادگاه از طریق مسالمت و بر اساس ضوابط
 • اعتقاد به مدیریت سیستمی و اهمیت دادن به سیستم آموزش به کارشناسان در خصوص تخلفات
 • منع تعقیب شکایات واهی و کاهش استرس کارشناسان

برنامه ها :

 1. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار دادیاران محترم
 2. الکترونیکی کردن سیستم دادرسی دادگاه به نحوی که حضور همکاران به حداقل برسد
 3. جلوگیری از سرگردانی شاکی و ایجاد تعامل شاکی با کارشناس در حد ضوابط
 4. پس از یقین نسبی به موضوع شکایت و در نظر گرفتن شأن کارشناس ، اقدام به صدور کیفرخواست انجام شود
 5. قرار منع تعقیب بر اساس ضوابط و استدلال صادر شود
 6. ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی با صاحب نظران و ارتباط با ارکان اصلی کانون و گروههای تخصصی
 7. انتقال فراوانی شکایتها به سیستم آموزش کانون جهت پیشگیری از تخلفات
 8. ایجاد ساختار چارت سازمانی بر اساس افراد موجود در حوزۀ دادستان

نام و نام خانوادگی: امین اله عسگری
داوطلب عضویت در: بازرسی
رشته کارشناسی: امنیت عمومی
سال شروع کارشناسی: 1388
مدرک تحصیلی: لیسانس قضایی
سال اخذ مدرک: 1370

سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و …
– شاغل در وزارت دفاع و زیر مجموعه آن  – فعالیت در منتهای بازرسی و حقوقی این وزارتخانه
– از سال 1361 به استخدام در آمده ام و در سال 1391 نیز بازنشست گردیده ام و از سال 1388 در رشته امنیت عمومی کارشناس کانون بوده ام.

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
– تلاش برای پیشگیری از بروز تخلف در مجموعه های کانون با انجام بازرسی های نوبه ای
– کمک به اصلاح روند کانون از طریق همیاری و مشارکت سایر بازرسان منتخب در کانون
– پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در بین کارشناسان و همکاران


نام و نام خانوادگی: مرتضی جعفری
داوطلب عضویت در: هیئت مدیره
رشته کارشناسی: امنیت عمومی
سال شروع کارشناسی: 1388
مدرک تحصیلی: دکترای دفاع ملی/ مدرک قابل ارائه به قانون لیسانس
سال اخذ مدرک: 1396/ 1375

سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و …
– از سال 1360 در حوزه وزارت دفاع شاغل گردیدم و پس از حدود یک سال و نیم در موقعیت های معاونت استانی (چنداستان) و مدیریت کل استان مسئولیت داشتم ، همچنین در رابطه با اقدامات برون مرزی نیز فعالیت هایی داشته ام
1- همزمان  در مراکز دانشگاهی و محیط های علمی تدریس داشته ام. .
2- فعالیت های تدریسی شامل : الف :جریان شناسی سیاسی – ب-: فرقه شناسی ( قدیمی – نوظهور) – ج:سواد رسانه ای – د: اخیراً جهاد تبیین.
یک دوره نیز برای 750 نفر از کارشناسان جدید الورود دوره اخلاق کارشناسی را تدیرس کردم.
حوزه فعالیت در وزارتخانه آموزش و حفاظت بوده است .

اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
– اجرایی شدن دیدگاه ها مستلزم ورود به فعالیت  است ولی آنچه که در چند محور کلی مدنظر اینجانب هست و امکان اجرائی کردن آن در کانون وجود دارد شامل موارد زیر است .
1- تحکیم جایگاه کانون کارشناسان ت و بهبود و ارتقاء شان و شئون برای تک تک کارشناسان محترم
2- بررسی و کنکاش در خصوص خلاء های موجود راجع به کانون و کارشناسان  از نظر قانونیت و ارائه پیشنهاد به مبادی بالا دستی از قبیل شورای عالی و حتی مجمع نمایندگان استان و کشور
3- افزایش ایجاد تعامل یا سیستم قضائی و مدیران قضائی استان و حتی شهرستنها به منظور بهبود و کیفیت امور کارشناسی و نتیجه بخشی بهتر در پرونده هایی که نیاز به کارشناسی دارد.
4- برنامه ریزی لازم به  منظور جلوگیری از سوأ استفاده های احتمالی که ممکن است توسط تعداد اندکی از کارشناسان اعمال شود ( در رعایت اصل ارشاد و خیرخواهی  در اول و کیفری در مراحل بعدی)
5- دفاع لازم از حقوق کارشماسان در موقعیت هایی که مورد ظلم و اجحاف قرار می گیرند
6- به مشورت طلبی کارشناسان نخبه در رشته های موجود و حتی نشست های بین رشته ای به منظور کیفیت بخشی به وظایف کانون
بدیهی است موارد دیگر وجود داشته و راجع به هر یک از محورهای بالا مستلزم طراحی ، برنامه ریزی ، ساماندهی ، کنترل و اداره آن خواهد بود .