بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

به گزارش کارشناس مدیا، در استانهای مختلف از نخستین ساعات رای گیری، کارشناسان محترم در شعبه های اخذ رای حضور یافته و آرای خود را به صندوق ریختند. لازم به ذکر است در بعضی حوزه های رای گیری از جمله اصفهان و کاشان زمان اخذ رأی یک ساعت تمدید شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل