ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • ابلاغ احکام انتصاب اعضای حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان
دانلود فایل