بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

کارشناسان عزیز سلام
در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد.
در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود.موضوع قسمت اول: مفهوم رازداری و امانت داری
مفهوم رازداری و امانت داری را در دو مقوله مادی و معنوی می توان بررسی کرد. قسمت دوم از فصل اول “کارشناس محترم” با موضوع مفهوم رازداری و امانت داری، تقدیم نگاه های شما کارشناسان محترم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل