بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

کارشناسان عزیز سلام

از این پس در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد.
در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود.

موضوع قسمت اول: اطاله دادرسی
تأخیر در رسیدگی به پرونده و اطاله دادرسی باعث ضایع شدن حق طرفین دعوا و کاهش امنیت روانی جامعه خواهد شد. چگونه می توان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد؟
قسمت اول از فصل اول “کارشناس محترم” تقدیم نگاه های شما کارشناسان محترم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل