ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)

کارشناسان عزیز سلام

از این پس در اولین دوشنبه هر ماه یک قسمت از مجموعه موشن گرافیک “کارشناس محترم” منتشر خواهد شد.
در مجموعه “کارشناس محترم” به اهمیت مسئولیتی، که بر عهده کارشناسان محترم است، پرداخته می شود.

موضوع قسمت اول: اطاله دادرسی
تأخیر در رسیدگی به پرونده و اطاله دادرسی باعث ضایع شدن حق طرفین دعوا و کاهش امنیت روانی جامعه خواهد شد. چگونه می توان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد؟
قسمت اول از فصل اول “کارشناس محترم” تقدیم نگاه های شما کارشناسان محترم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل