بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • آزمون جذب بیش از ۴۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در استان اصفهان برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری، همزمان با سراسر کشور طبق برنامه رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان آغاز شد. در زمان اجرای فرآیند برگزاری آزمون، دستورالعمل های بهداشتی با دقت و به صورت کامل با حضور و نظارت نمایندگان مرکز بهداشت اجرا گردید.

آقایان فرهاد طاهریون اصفهانی و ناصر آرمان پناه رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور نظارت بر حسن اجرای فرآیند برگزاری آزمون در محل دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان حضور یافته و به صورت مستمر از سالن‌های آزمون بازدید نمودند.

به نقل از روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان ۳۱۶ نفر از ۷۷۴ نفر متقاضی ثبت نام شده، در جلسه آزمون شرکت نکرده و غیبت داشتند.

در ادامه آقای علی اصفهانی، دادستان محترم عمومی و انقلاب استان در محل برگزاری آزمون حضور به هم رسانده و به صورت مستقیم در جریان نحوه برگزاری و اقدامات انجام شده در این خصوص قرار گرفتند. در حاشیه این بازدید نحوه جذب کارشناسان رسمی دادگستری و مسائل مرتبط با کانون توسط آقایان علی اصفهانی و فرهاد طاهریون اصفهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آزمون بر اساس برنامه زمان بندی شده رأس ساعت ۱۰:۴۵ پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل