ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اصلاحیه اطلاعیه شماره ۱۵ شورای عالی کارشناسان در خصوص دستورالعمل انتخابات دوره پنجم شورای عالی، در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۴۰۰ (غیر حضوری- مجازی)
دانلود فایل