بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اقدامات انجام شده از طرف معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان درخصوص مصوبات جلسه اخیر کارگروه ارتقاء کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی با موضوع پرداخت هزینه کارشناسی
دانلود فایل