• صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اقدامات انجام شده از طرف معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان درخصوص مصوبات جلسه اخیر کارگروه ارتقاء کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی با موضوع اصلاح تعداد پرونده های فعال نزد کارشناس در سامانه سمپ
دانلود فایل