بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

برنامه درنگ مجالی است برای دانش افزایی و یادآوری مطالب حقوقی و قانونی که در مسیر کارشناسی کارشناسان عزیز به آن نیاز دارند.
مجالی است برای فکر کردن و اندیشیدن، برای لحظه ای ماندن، صبر کردن، بررسی کردن، تجدید نظر کردن…

جهت مشاهده قسمت های برنامه درنگ فقط کافی است پیج @karshenasmedia را دنبال کرده و از زمان و نحوه برگزاری دوره ها مطلع شوید.

https://instagram.com/karshenasmedia

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل