ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه رئیس محترم شورایعالی در خصوص عضویت جناب آقای اکبر قندی در کمیسیون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
دانلود فایل