ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • دسته‌بندی نشده
  • <
  • نامه رئیس محترم شورایعالی به رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون سند تحول قضایی و سامانه جامع توزیع عادلانه امور کارشناسی
دانلود فایل