بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • دسته‌بندی نشده
  • <
  • نامه رئیس محترم شورایعالی به رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون سند تحول قضایی و سامانه جامع توزیع عادلانه امور کارشناسی
دانلود فایل