ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دانلود فایل