بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه معاون قضایی و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان به معاون امور سامانه ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در خصوص ارسال الکترونیکی فیش های حق الزحمه کارشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل