بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • نامه رئیس محترم کانون در خصوص نحوه دریافت مبلغ سی میلیون ریال بابت ورودیه کارشناسانی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پروانه اخذ نموده یا می نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل