بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

در راستای نیل به اهداف متعالی کانون، گامی دیگر در حرکت به سمت کانون الکترونیک برداشته شد. در این راستا واحد فناوری اطلاعات با تلاش و کوشش فراوان و بسترسازی مناسب توانست زیرساخت های مورد نیاز را جهت اتصال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به شبکه دولت فراهم آورد.
آقای مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس هیئت مدیره کانون ضمن اعلام این خبر خاطر نشان کردند: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، توانایی خود را در کلیه امور علی الخصوص حرکت به سمت کانون الکترونیک به منصه ظهور رسانده و پس از برگزاری موفق مجمع عمومی به صورت الکترونیکی و با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارشناسان در نوبت اول برای اولین بار در تاریخ کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور، اتصال کانون به شبکه دولت را با توجه به شیوع ویروس کرونا، امری بسیار مهم و حائز اهمیت است.
ایشان ضمن اعلام خبر اتصال کانون به شبکه دولت، تشکر و قدردانی خود را از واحد فناوری اطلاعات اعلام نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل