نام گروه نام نام خانوادگی سمت روز و ساعت برگزاری و محل برگزاری عضو ناظر هیات مدیره
منابع و معادن محمد پرورش قزوینی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
عبدالرسول مامن پوش نائب رئیس هیات رئیسه
سعید عابدی کوپائی منشی هیات رئیسه
علیرضا اکرام نیا عضو اصلی هیات رئیسه
مهدی کلینی عضو اصلی هیات رئیسه
عبدالرزاق حاج هاشم خانی عضو علی البدل هیات رئیسه
ارزیابی  اموال منقول محمدعلی جعفری فشارکی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

خانم زهرا جمالی پور
سید جواد خلیفه سلطانی نائب رئیس هیات رئیسه
پرویز قاسمی فرد منشی هیات رئیسه
مهدی کسائی اصفهانی عضوعلی البدل هیات رئیسه
امور پزشکی

 

 

هوشنگ بهرامی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

آقای مهندس بابک حاجی احمدی
منصور رئیسی نائب رئیس هیات رئیسه
ثریا هادی زاده منشی هیات رئیسه
خلیل مومنی عضو اصلی هیات رئیسه
شهرام شیخ الاسلامی عضو اصلی هیات رئیسه
امور مالی عبدالعظیم ایزدی رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت 16 الی 18

طبقه دوم

خانم زهرا جمالی پور
کیانوش کیانی نائب رئیس هیات رئیسه
محمود رشیدی نیا منشی هیات رئیسه
امیرناصر دخانی عضو اصلی هیات رئیسه
رضا معصوم زاده عضو اصلی هیات رئیسه
مسعود ابریشم کار عضو اصلی هیات رئیسه
محمدرضا فروزان عضو اصلی هیات رئیسه
سیدمجید میرحاج عضو علی البدل هیات رئیسه
امور وسایط نقلیه مجید کیان ارثی رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت 16 الی 18

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
حسن محمدی نائب رئیس هیات رئیسه
نعمت اله تابان منشی هیات رئیسه
مرتضی ابوطالبی عضو علی البدل هیات رئیسه
راه و ساختمان و نقشه برداری سید جواد امیران رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت 16 الی 18

طبقه دوم

آقای مهندس ناصر آرمان پناه
حسین ترک پور نائب رئیس هیات رئیسه
گیلدا قانونی منشی هیات رئیسه
منصور معمارفر عضو اصلی هیات رئیسه
مرتضی اشرفی عضو اصلی هیات رئیسه
سید مسعود امام جمعه زاده عضو اصلی هیات رئیسه
سید حسین رفیعائی عضو اصلی هیات رئیسه
امیرحسین خیام باشی عضو علی البدل هیات رئیسه
صنعت و فن عبدالکریم موحدیان عطار رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

آقای مهندس حسن صلواتی
مصطفی رفیع آذری نائب رئیس هیات رئیسه
مهسا اخوان صفا منشی هیات رئیسه
محمود پاینده نیا عضو اصلی هیات رئیسه
محمد علی امیری عضو اصلی هیات رئیسه
جواد پور آباده عضو اصلی هیات رئیسه
سیروس خدایار عضو اصلی هیات رئیسه
محمدمهدی ناظمی عضو علی البدل هیات رئیسه
فنون هنری حجت اله رئیسی رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

آقای مهندس عبدالحسین میرمیران
حسنعلی ولی نائب رئیس هیات رئیسه
سعیدرضا عبدالهی منشی هیات رئیسه
قاسم رحیمی سرشبادرانی عضو اصلی هیات رئیسه
محمد اقبالی بابادی عضو اصلی هیات رئیسه
علی اسدی عضوعلی البدل هیات رئیسه
کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

نعمت اله تاکی رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت 16الی 18

طبقه دوم

آقای فریدون نکیسا
منوچهر جمشیدیان نائب رئیس هیات رئیسه
علیرضا میرسعیدی منشی هیات رئیسه
ماشاءاله خدام عضو اصلی هیات رئیسه
عباس زال بیک عضو اصلی هیات رئیسه
اکبر قندی عضوعلی البدل هیات رئیسه
خدمات اداری و عمومی حسن نور محمدی رئیس هیات رئیسه روزهای سه شنبه  اول هر ماه

ساعت 16 الی 18

طبقه دوم

آقای مجید کریمیان
رضا شفیع زاده نائب رئیس هیات رئیسه
حسین کرباسی منشی هیات رئیسه
اکبر پنجه فولادگران عضوعلی البدل هیات رئیسه
ایمنی و حوادث عبدالرسول فاضلی رئیس هیات رئیسه روزهای سه شنبه  اول هر ماه

ساعت 16 الی 18

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
سعید رحیمیان نائب رئیس هیات رئیسه
غلامرضا ترابی منشی هیات رئیسه
مجید مقدس عضوعلی البدل هیات رئیسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فایل