ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
نام گروه نام نام خانوادگی سمت روز و ساعت برگزاری و محل برگزاری عضو ناظر هیات مدیره
منابع و معادن محمد پرورش قزوینی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
عبدالرسول مامن پوش نائب رئیس هیات رئیسه
سعید عابدی کوپائی منشی هیات رئیسه
علیرضا اکرام نیا عضو اصلی هیات رئیسه
مهدی کلینی عضو اصلی هیات رئیسه
عبدالرزاق حاج هاشم خانی عضو علی البدل هیات رئیسه
ارزیابی  اموال منقول محمدعلی جعفری فشارکی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

خانم زهرا جمالی پور
سید جواد خلیفه سلطانی نائب رئیس هیات رئیسه
پرویز قاسمی فرد منشی هیات رئیسه
مهدی کسائی اصفهانی عضوعلی البدل هیات رئیسه
امور پزشکی

 

 

هوشنگ بهرامی رئیس هیات رئیسه روزهای شنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

آقای مهندس بابک حاجی احمدی
منصور رئیسی نائب رئیس هیات رئیسه
ثریا هادی زاده منشی هیات رئیسه
خلیل مومنی عضو اصلی هیات رئیسه
شهرام شیخ الاسلامی عضو اصلی هیات رئیسه
امور مالی عبدالعظیم ایزدی رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت ۱۶ الی ۱۸

طبقه دوم

خانم زهرا جمالی پور
کیانوش کیانی نائب رئیس هیات رئیسه
محمود رشیدی نیا منشی هیات رئیسه
امیرناصر دخانی عضو اصلی هیات رئیسه
رضا معصوم زاده عضو اصلی هیات رئیسه
مسعود ابریشم کار عضو اصلی هیات رئیسه
محمدرضا فروزان عضو اصلی هیات رئیسه
سیدمجید میرحاج عضو علی البدل هیات رئیسه
امور وسایط نقلیه مجید کیان ارثی رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت ۱۶ الی ۱۸

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
حسن محمدی نائب رئیس هیات رئیسه
نعمت اله تابان منشی هیات رئیسه
مرتضی ابوطالبی عضو علی البدل هیات رئیسه
راه و ساختمان و نقشه برداری سید جواد امیران رئیس هیات رئیسه روزهای یکشنبه اول هر ماه

ساعت ۱۶ الی ۱۸

طبقه دوم

آقای مهندس ناصر آرمان پناه
حسین ترک پور نائب رئیس هیات رئیسه
گیلدا قانونی منشی هیات رئیسه
منصور معمارفر عضو اصلی هیات رئیسه
مرتضی اشرفی عضو اصلی هیات رئیسه
سید مسعود امام جمعه زاده عضو اصلی هیات رئیسه
سید حسین رفیعائی عضو اصلی هیات رئیسه
امیرحسین خیام باشی عضو علی البدل هیات رئیسه
صنعت و فن عبدالکریم موحدیان عطار رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

آقای مهندس حسن صلواتی
مصطفی رفیع آذری نائب رئیس هیات رئیسه
مهسا اخوان صفا منشی هیات رئیسه
محمود پاینده نیا عضو اصلی هیات رئیسه
محمد علی امیری عضو اصلی هیات رئیسه
جواد پور آباده عضو اصلی هیات رئیسه
سیروس خدایار عضو اصلی هیات رئیسه
محمدمهدی ناظمی عضو علی البدل هیات رئیسه
فنون هنری حجت اله رئیسی رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

آقای مهندس عبدالحسین میرمیران
حسنعلی ولی نائب رئیس هیات رئیسه
سعیدرضا عبدالهی منشی هیات رئیسه
قاسم رحیمی سرشبادرانی عضو اصلی هیات رئیسه
محمد اقبالی بابادی عضو اصلی هیات رئیسه
علی اسدی عضوعلی البدل هیات رئیسه
کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

نعمت اله تاکی رئیس هیات رئیسه روزهای دوشنبه اول هر ماه ساعت ۱۶الی ۱۸

طبقه دوم

آقای فریدون نکیسا
منوچهر جمشیدیان نائب رئیس هیات رئیسه
علیرضا میرسعیدی منشی هیات رئیسه
ماشاءاله خدام عضو اصلی هیات رئیسه
عباس زال بیک عضو اصلی هیات رئیسه
اکبر قندی عضوعلی البدل هیات رئیسه
خدمات اداری و عمومی حسن نور محمدی رئیس هیات رئیسه روزهای سه شنبه  اول هر ماه

ساعت ۱۶ الی ۱۸

طبقه دوم

آقای مجید کریمیان
رضا شفیع زاده نائب رئیس هیات رئیسه
حسین کرباسی منشی هیات رئیسه
اکبر پنجه فولادگران عضوعلی البدل هیات رئیسه
ایمنی و حوادث عبدالرسول فاضلی رئیس هیات رئیسه روزهای سه شنبه  اول هر ماه

ساعت ۱۶ الی ۱۸

طبقه دوم

آقای شکراله خوروش
سعید رحیمیان نائب رئیس هیات رئیسه
غلامرضا ترابی منشی هیات رئیسه
مجید مقدس عضوعلی البدل هیات رئیسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فایل