بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • برگزاری آزمون شفاهی مجازشدگان مرحله اول آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، برگزاری آزمون شفاهی مجازشدگان مرحله اول آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ در محل کانون آغاز گردید.
آقای مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، ریاست محترم کانون با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط حساس جامعه، برگزاری جلسات آزمون شفاهی را مشروط بر رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی و همچنین رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی دانست و تأکید کرد: کلیه واحدهای کانون تمام تلاش خود را در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها به کار گیرند.
از این رو واحد امور کارشناسان و صدور پروانه با همکاری واحد آموزش، به منظور جلوگیری از تجمع افراد، با برنامه ریزی دقیق، زمان دقیق حضور هر شخص را در محل کانون به ایشان اطلاع و همچنین اقلام بهداشتی شخصی مورد نیاز را در بدو ورود به ایشان تحویل دادند.
برگزاری جلسات آزمون شفاهی همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل