• صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اطلاعيه درباره‌ تاريخ پرينت كارت،محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ 98/10/06 در 31 شهرستان كشور ( مراكز استان) برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم­ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه‌شنبه 98/10/03 بر روي سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1– با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5 ، 6 ،7،8 و 14 كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 98/10/06  منحصراً به سايت سازمان سنجش به نشاني: (www.Sanjesh.orgقسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد.

2- چنانچه نسبت به بندهاي 3، 9، 10 ، 11، 12 ، 13 و 16 (جنس، مدت سابقه كار، متقاضي انتقال، متقاضي تغيير رشته، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و رشته محل مورد تقاضا) معترض هستيد، ضروري است در روز پنجشنبه مورخ 98/10/05 از ساعت 8:30 لي 12 و 14 الي 17 با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملي واصل شناسنامه عكسدار) به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نماييد.

3ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4- چنانچه عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي­باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ب» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 98/10/05 به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون کليه داوطلبان در صبح روز جمعه مورخ 98/10/06 برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) خواهد بود. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

ه‍‍ – تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- در ورودي حوزه ­هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 8:00 بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافياز جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بي‌سيم، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

5- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني، به همراه داشتن هر گونه وسايل الكترونيكي و ارتباطي حتي بصورت خاموش (از قبيل پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بي‌سيم و ..)، جزوه، كتاب، هر گونه نُت و يادداشت و نظاير آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي­گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

7- داوطلبان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري آزمون براي آنها، نسبت به ارسال درخواست حداكثر تا تاريخ 98/10/14 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. بديهي است درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج­شنبه 98/10/05 همه روزه صبح بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و يا شماره ‌تلفن ‌42163 با پيش شماره 021 در ميان بگذارند.

شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

 

 جدول شماره 1 – شهرستان محل برگزاري حوزه هاي آزمون كارشناسان رسمي دادگستری در سال 1398

استان نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان محل اقامت
آذربايجان شرقي(10) تبريز(1012) كليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي(10)
آذربايجان غربي(11) اروميه(1104) كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي(11)
اردبيل(12) اردبيل(1202) كليه داوطلبان استان اردبيل(12)
اصفهان(13) اصفهان(1310) كليه داوطلبان استان اصفهان(13)
البرز(40) كرج(4008) كليه داوطلبان استان البرز(40)
ايلام(14) ايلام(1405) كليه داوطلبان استان ايلام(14)
بوشهر(15) بوشهر(1502) كليه داوطلبان استان بوشهر(15)
تهران(16) تهران(1607) كليه داوطلبان استان تهران(16)
چهارمحال و بختياري(17) شهركرد(1709) كليه داوطلبان استان چهارمحال و بختياري(17)
خراسان جنوبي(18) بيرجند(1802) كليه داوطلبان استان خراسان جنوبي(18)
خراسان رضوي(19) مشهد(1960) كليه داوطلبان استان خراسان رضوي(19)
خراسان شمالي(20) بجنورد(2005) كليه داوطلبان استان خراسان شمالي(20)
خوزستان(21) اهواز(2112) كليه داوطلبان استان خوزستان(21)
زنجان(22) زنجان(2212) كليه داوطلبان استان زنجان(22)
سمنان(23) سمنان(2304) كليه داوطلبان استان سمنان(23)
سيستان و بلوچستان(24) زاهدان(2418) كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(24)
فارس(25) شيراز(2536) كليه داوطلبان استان فارس(25)
قزوين(26) قزوين(2619) كليه داوطلبان استان قزوين(26)
قم(27) قم(2704) كليه داوطلبان استان قم(27)
كردستان(28)  سنندج(2819) كليه داوطلبان استان كردستان(28)
كرمان(29) كرمان(2940) كليه داوطلبان استان كرمان(29)
کرمانشاه(30) كرمانشاه(3024) كليه داوطلبان استان کرمانشاه(30)
كهكيلويه و بويراحمد(31) بويراحمد(3103) كليه داوطلبان استان كهكيلويه و بويراحمد(31)
گلستان(32) گرگان(3217) كليه داوطلبان استان گلستان(32)
گيلان(33) رشت(3313) كليه داوطلبان استان گيلان(33)
لرستان(34) خرم آباد(3413) كليه داوطلبان استان لرستان(34)
مازندران(35) ساري(3527) كليه داوطلبان استان مازندران(35)
مركزي(36) اراك(3602) كليه داوطلبان استان مركزي(36)
هرمزگان(37) بندرعباس(3709) كليه داوطلبان استان هرمزگان(37)
همدان(38) همدان(3823) كليه داوطلبان استان همدان(38)
يزد (39) يزد(3920) كليه داوطلبان استان يزد(39)

 

جدول شماره 2 – نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستری در سال 1398 براساس استان محل اقامت داوطلبان

استان شهرستان محل تشكيل باجه رفع نقص آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص
آذربايجان شرقي تبريز دانشگاه تبريز تبریز: بلوار 29بهمن، طبقه همكف ساختمان مديريت

خدمات آموزشي

آذربايجان غربي اروميه دانشگاه اروميه ارومیه: خیابان شهید بهشتی،ستاد مرکزی

پردیس دانشگاهی دانشگاه اروميه

اردبيل اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل: انتهاي‌خيابان دانشگاه، ورودي شماره 3
اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالي غير انتفاعي

شهيداشرفي اصفهان

اصفهان: سپاهان شهر، خيابان قائم جنوبي ،

ساختمان شماره 1 ، طبقه اول سايت مركزي كامپيوتر

ايلام ايلام دانشگاه ايلام ایلام: بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، سازمان مركزي ،

حوزه معاونت آموزشي

بوشهر بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر: خيابان شهيد ماهيني
تهران تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه سوره

تهران: ميدان فردوسي ، خيابان انقلاب ، مابين خيابان

استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود

چهارمحال و بختياري شهركرد دانشگاه شهركرد شهرکرد: بلوار رهبر، معاونت آموزشی
خراسان جنوبي بیرجند دانشگاه بیرجند بیرجند: انتهاي بلوار دانشگاه، پرديس شوكت آباد،

سازمان مركزي دانشگاه

خراسان رضوي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب

شمالي دانشگاه ، مديريت آموزشي دانشگاه

خراسان شمالي بجنورد دانشگاه بجنورد بجنورد: كیلومتر4 جاده اسفراین
خوزستان اهواز دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه
زنجان زنجان دانشگاه زنجان زنجان: کیلومتر 6 جاده تبریز، ساختمان مرکزی واحد

رایانه

سمنان سمنان دانشگاه سمنان سمنان: روبروی پارک سوکان، پردیس شماره ی

ک دانشگاه ، ساختمان انتشارات دانشگاه

سيستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان-

زاهدان

زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر،

سازمان مركزي دانشگاه ، دفتر معاونت آموزشي

فارس شيراز دانشگاه شيراز شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی

و رفاهی دانشگاه

قزوين قزوين آموزشكده فني و حرفه اي

پسران قزوين (شهيد بابايي)

قزوین: خيابان شهيد بابايي
قم قم دانشگاه قم  قم: بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم،

جنب درب ورودي دانشگاه

كردستان سنندج دانشگاه كردستان سنندج: خيابان پاسداران، بالاتر از بيمارستان تامين ا

جتماعي، درب ورودي جنب بانك تجارت

كرمان كرمان دانشكده فني و حرفه اي

شهيد چمران كرمان

کرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني (ره)

(شهاب سابق) ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

كرمانشاه كرمانشاه دانشگاه رازي كرمانشاه كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس

دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش

كهگيلويه و بويراحمد ياسوج دانشگاه ياسوج ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو،

ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي

گلستان گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و

منابع طبيعي گرگان

گرگان: خیابان شهید بهشتی
گيلان رشت دانشگاه گيلان رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهر بازی،

پردیس دانشگاه

لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان خرم آباد: کیلومتر5جاده (خرم آباد- تهران)
مازندران ساري دانشكده فني امام محمد باقر (ع) ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)
مركزي اراك دانشگاه اراك اراک: میدان شریعتی، ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي ،

درب اصلي دانشگاه ، روبه روي باجه انتظامات

هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس: آزاد شهر، بلوار افروز شهابی­پور،

مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)

همدان همدان دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان: شهرك مدرس ، خيابان ابوطالب ،

جنب دبيرستان دانشگاه ، دانشكده علوم انساني

يزد يزد دانشگاه يزد يزد: صفائيه ، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد،

ورودي دانش

البرز كرج دانشگاه خوارزمي – پرديس كرج كرج : حصارك، ميدان دانشگاه، ساختمان مركزي

طبقه اول ، اتاق 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فایل