بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • دیدار رئیس قوه قضائیه با روسا کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان شورایعالی

رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان شورایعالی کارشناسان و روسا کانون های کشور، لزوم نظارت بر عملکرد کارشناسان را از وظایف کانون ها بیان کرد و این وظیفه را بر اساس ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بسیار حائز اهمیت دانست و بر تقویت آن تاکید نمود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد؛ تعرفه دستمزد کارشناسی باید واقعی و شفاف شود و این امر باعث افزایش اعتماد مردم به کارشناسان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل