بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

در صورت تمایل نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با نسخه آزمایشی سایت کانون، به صورت مکتوب به واحد روابط عمومی تحویل دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل