بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)

در جلسه ای که در تهران با حضور دکتر علیپور، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان برگزار شد؛ روند اجرای ارزیابی بانک های نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و استان اصفهان به عنوان بزرگترین کانون های کشور در این جلسه ارجاع امور به کانون های مستقل کشور را بسیار مفید و این امر را در افزایش دقت و سرعت در امر کارشناسی و توزیع عادلانه کار ضروری دانستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل