بعد از عقد نمی شود مهریه را اضافه کرد و حتی اگر در دفتر خانه ای ثبت شود، دادگاه در زمان رسیدگی همان مقدار اولیه را در نظر خواهد گرفت. (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/06/88)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • حضور مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در شورای اداری استان

دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان در دیدار با ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، نقش کارشناسان را در جامعه بسیار حائز اهمیت و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را از جمله کانون های فعال و پویا در سطح کشور دانستند. در این جلسه، با توجه به مسئولیت خطیر کارشناسان پیشنهاد حضور رئیس کانون در شورای اداری استان مطرح شد. از این رو مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در جلسه اخیر شورای اداری استان حضور یافتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود فایل