ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۸ (نوبت دوم) در خصوص پرداخت وام قرض الحسنه به کارشناسان
دانلود فایل