ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود، مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر این که برخلاف آن تراضی کنند. (ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها)
  • صفحه خانگی
  • <
  • اخبار
  • <
  • اعلام آمادگی رئیس کانون به دکتر رضایی، استاندار اصفهان در خصوص ارائه خدمات کارشناسی و نظر مشورتی به کلیه دستگاه های اجرایی استان
دانلود فایل