ماده 745 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5،000،000 ریال تا 40،000،000 ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. ( ماده 745 قانون مجازات اسلامی)

پرداخت

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در این ماه عزیز آماده دریافت کمک های نقدی مومنانه شما بزرگواران و ارائه به نیازمندان است.
شما گرامییان میتوانید با استفاده از فرم زیر نسبت به واریز وجه مورد نظر خود به صورت غیرحضوری اقدام نمایید.

loading