مجازات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول، از 1 تا 3 سال حبس می باشد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • نظرسنجی کمیته فرهنگی اجتماعی(حوزه سلامت)

نظرسنجی کمیته فرهنگی اجتماعی(حوزه سلامت)