بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.
  • صفحه خانگی
  • <
  • نظرسنجی کمیته فرهنگی اجتماعی(حوزه سلامت)

نظرسنجی کمیته فرهنگی اجتماعی(حوزه سلامت)