اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • دسته‌بندی نشده
  • <
  • نامه رئیس محترم شورایعالی به رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون سند تحول قضایی و سامانه جامع توزیع عادلانه امور کارشناسی
دانلود فایل