طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

قوانین و مقررات و آیین نامه ها

بنام خداوند هستی بخش

رسول اکرم(ص) بهترین شما، خوش خلقترین شماست.     

منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

بعنوان کارشناس رسمی دادگستری می پذیرم که باید متخلق به اخلاق این منشور و حرفه ای کارشناسان باشم.

 • در انجام وظیفه به خدای باری تعالی توکل داشته و از او استعانت طلبیده و به رزاق بودن او اعتقاد داشته باشم.
 • اخلاق و رفتارم برگرفته از سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی(ع) باشد.
 • به توان علمی ، تجربی و تخصصی خود همراه با مهارت و تدبیر اطمینان و یقین داشته باشم.
 • راستی، درستی، صداقت و سلامت نفس بر وجودم حاکم باشد.
 • امانت، رازداری و اصل بی طرفی را در اجرای وظایفم رعایت نمایم.
 • در اظهارنظرهایم از اغراض شخصی و احساسی دوری نموده و تمام حقایق را مکتوب بدارم.
 • حقایق و واقعیتها را شفاف ببینم، متقن و مستدل بنویسم و در هر مقطع زمانی از آن دفاع کنم.
 • قوانین و مقررات را محترم شمرده و در انجام مسئولیتم مراعی آن باشم.
 • به کسب روزی حلال، والاغیر، معتقدم و آن را از شمول برکات و رحمت الهی بدانم.
 • از هرگونه مفسده ای پرهیز کنم و با رفتارم وثاقت خود و سایر کارشناسان را حفظ نمایم.
 • براساس صلاحیتهای اکتسابی و با پروانه معتبر اظهار نظر نمایم.
 • در انجام وظایف گروهی تشریک مساعی نموده و ضمن آراستگی مناسب، خود را متعهد به حضور در تمامی مراحل اجرایی بدانم.
 • با رفتار و اخلاقم حفظ حرمت، عفت ، پاکدامنی و چشم پوشی از محرمات بنمایم.
 • در برخورد با مراجعیت و متداعیین اصل اعتدال و احترام به حقوق هریک از اصحاب را در جایگاه خود رعایت نمایم.
 • تمام توان و تلاش خود را فارغ از هرگونه تاثیرپذیری از جریانها و عوامل سیاسی، اجتماعی و مالی در جهت بسترسازی مناسب و دستیابی به عدالت مصروف بدارم.
 • در نهایت وجدانم را محکمه ای می دانم که بر اعمال و رفتارم قضاوت می نماید.

متن فوق مستفاد از سوگندنامه ، قانون، آئین نامه و مقررات جاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم گردیده است.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

اردیبهشت ۱۳۹۴

برای دریافت قانون کار (PDF) کلیک نمایید.