فایل های آموزشی

برای دریافت فایل آموزشی مربوطه بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

 1. آموزش نحوه ورود به سیستم اتوماسیون اداری کانون
 2. آموزش نحوه دریافت ابلاغ کارشناسی در اتوماسیون اداری کانون
 3. آموزش نحوه دریافت گزارش دستمزد و واریزی کارشناس در اتوماسیون اداری کانون
 4. آموزش نحوه ارسال گزارش کارشناسی به کانون از طریق اتوماسیون اداری کانون
 5.  آموزش نحوه نصب و راه اندازی و استفاده از نرم افزار ادوب کانکت
 6. آموزش نحوه ارسال الکترونیکی گزارشات کارشناسی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا)
 7. آموزش نحوه ارسال درخواست انتقالی در اتوماسیون اداری کانون
 8. آموزش نحوه درخواست مرخصی از طریق اتوماسیون اداری کانون
 9. آموزش نحوه درخواست اعطای صلاحیت از طریق اتوماسیون اداری
 10. آموزش نحوه ثبت فیش دستمزد کارشناس از طریق اتوماسیون اداری کانون
 11. آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازی
 12. آموزش روند استفاده از فرآیند ثبت فیش دستمزد
 13. آموزش روند استفاده از فرآیند درخواست اعطای صلاحیت
 14. آموزش روند استفاده از فرآیند درخواست مرخصی
 15. آموزش روند استفاده از فرآیند مشاهده گزارش ابلاغ کارشناسی
 16. آموزش روند استفاده از فرآیند مشاهده گزارش دستمزد کارشناس
 17. فیلم آموزشی نحوه ارسال الکترونیک گزارشات کارشناسی به کانون (تک نفره)
 18. فیلم آموزشی نحوه ارسال الکترونیک گزارشات کارشناسی به کانون (هیئتی)
 19. فیلم آموزشی نحوه استفاده از اپلیکیشن جامع کارشناسان
 20. جزوه آموزش سامانه اتوماسیون اداری (به روز رسانی شده)
 21. جزوه آموزشی سامانه 2020
 22. فیلم آموزشی نحوه ساخت امضای دیجیتال در سامانه 2020