عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

فایل های آموزشی

برای دریافت فایل آموزشی مربوطه رو گزینه های زیر کلیک نمایید.

 1. آموزش نحوه ورود به سیستم اتوماسیون اداری کانون
 2. آموزش نحوه دریافت ابلاغ کارشناسی در اتوماسیون اداری کانون
 3. آموزش نحوه دریافت گزارش دستمزد و واریزی کارشناس در اتوماسیون اداری کانون
 4. آموزش نحوه ارسال گزارش کارشناسی به کانون از طریق اتوماسیون اداری کانون
 5.  آموزش نحوه نصب و راه اندازی و استفاده از نرم افزار ادوب کانکت
 6. آموزش نحوه ارسال الکترونیکی گزارشات کارشناسی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا)
 7. آموزش نحوه کار با سامانه آموزش مجازی کانون
 8. آموزش نحوه ارسال درخواست انتقالی در اتوماسیون اداری کانون
 9. آموزش نحوه درخواست مرخصی از طریق اتوماسیون اداری کانون
 10. آموزش نحوه درخواست اعطای صلاحیت از طریق اتوماسیون اداری
 11. آموزش نحوه انجام تنظیمات مرورگر گوگل کروم برای ورود به سامانه آموزش مجازی
 12. آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازی
 13. آموزش روند استفاده از فرآیند ثبت فیش دستمزد
 14. آموزش روند استفاده از فرآیند درخواست اعطای صلاحیت
 15. آموزش روند استفاده از فرآیند درخواست مرخصی
 16. آموزش روند استفاده از فرآیند مشاهده گزارش ابلاغ کارشناسی
 17. آموزش روند استفاده از فرآیند مشاهده گزارش دستمزد کارشناس