اگر در متن چک، شرطی برای پرداخت نوشته شده باشد، بانک به آن شرط توجه نمی کند، اما دادگاه در رسیدگی به آن توجه خواهد کرد.
بسمه تعالی
فرم شکایت انتظامی
توجه: در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات در سامانه ثبت شکایات با آخرین نسخه مرورگر Firefox و یا Google Chrome وارد شوید.
تاریخ ثبت:
مشخصات شاکی:
نام:
*
نام خانوادگی:
*
نام پدر:
*
کد ملی:
* (کد ملی 10 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 1234567890)
تصویر کارت ملی:
*
شغل:
*
تلفن ثابت:
* (تلفن ثابت 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 03132645600)
تلفن همراه:
* (تلفن همراه 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 09131234567)
استان محل سکونت:
شهر محل سکونت:
*
آدرس دقیق محل سکونت:
*
کد پستی:
* (کد پستی 10 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 8158714343)
مشخصات کارشناس (کارشناسان) مورد ادعای شاکی:
*
مشخصات وکیل:
وکیل دارم:
نام وکیل:
*
نام خانوادگی وکیل:
*
تلفن همراه وکیل:
* (تلفن همراه 11 رقم بدون فاصله و خط تیره مانند 09131234567)
تصویر وکالت نامه:
*
موضوع شکایت و خواسته:
*
شماره نظریه کارشناسی:
*
تاریخ نظریه کارشناسی:
*
تصویر نظریه کارشناس:
*
تصویر اعتراض به نظریه کارشناس:
* (تصویر لایحه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس که توسط شاکی به مرجع قضایی ارائه شده است)
تصویر قرار ارجاع به امر کارشناسی:
(تصویر قرار ارجاع به امر کارشناسی صادر شده توسط مرجع قضایی)
شماره کلاسه پرونده قضائی:
*
شعبه قضائی:
*
آخرین وضعیت پرونده قضائی:
*
سایر مستندات (تعداد ضمایم و شرح آن):
سایر پیوست ها و ضمایم:
(فرمتهای قابل قبول : mp4, mp3, jpg, pdf, zip)
تعداد سایر مستندات:
*
شرح شکایت:
*
کد امنیتی (کپچا):