عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است. (ماده ۴۶۸ قانون مدنی)

دسترسی محدود شده

با سلام و وقت بخیر

این صفحه برای کارشناسان تعریف شده است.

دسترسی این صفحه برای شما تعریف نشده است.

لطفا در صورتی کارشناس هستید برای تغییر دسترسی خود تماس حاصل فرمایید.