ماده 745 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5،000،000 ریال تا 40،000،000 ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. ( ماده 745 قانون مجازات اسلامی)

دسترسی محدود شده

با سلام و وقت بخیر

این صفحه برای کارشناسان تعریف شده است.

دسترسی این صفحه برای شما تعریف نشده است.

لطفا در صورتی کارشناس هستید برای تغییر دسترسی خود تماس حاصل فرمایید.