مجازات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول، از 1 تا 3 سال حبس می باشد.

ثبت درخواست شرکت در دوره آموزشی

کارشناس محترم،

لطفاً اطلاعات مورد درخواست را با دقت تکمیل نمایید و پس از آن نسبت به ثبت درخواست دوره آموزشی مورد تقاضا اقدام کنید.

[quform id=”5″ name=”تکمیل بانک اطلاعاتی کارشناسان کپی”]