طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)
  • صفحه خانگی
  • <
  • ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

کارشناس محترم،

لطفاً اطلاعات مورد درخواست را با دقت تکمیل نمایید و پس از آن نسبت به ثبت درخواست خدمات مورد تقاضا اقدام کنید.

 

[quform id=”6″ name=”ثبت درخواست خدمات”]