بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.
  • صفحه خانگی
  • <
  • ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

کارشناس محترم،

لطفاً اطلاعات مورد درخواست را با دقت تکمیل نمایید و پس از آن نسبت به ثبت درخواست خدمات مورد تقاضا اقدام کنید.

 

[quform id=”6″ name=”ثبت درخواست خدمات”]