مجازات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول، از 1 تا 3 سال حبس می باشد.
  • صفحه خانگی
  • <
  • ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

ثبت درخواست خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی

کارشناس محترم،

لطفاً اطلاعات مورد درخواست را با دقت تکمیل نمایید و پس از آن نسبت به ثبت درخواست خدمات مورد تقاضا اقدام کنید.

 

[quform id=”6″ name=”ثبت درخواست خدمات”]