طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

تماس با ما

آدرس:خیابان بزرگمهر ، خیابان ۲۲ بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

کد پستی:۱۴۳۴۳ – ۸۱۵۸۷

تلفن: ۳۲۶۴۵۶۰۰ – ۰۳۱ (۶ خط)

نمابر: ۳۲۶۴۵۶۰۷ – ۰۳۱

پست الکترونیک: info@kkrdi.ir

دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در کاشان

آدرس: کاشان، میدان جهاد، جنب دادسرا، دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در کاشان

تلفن: ۵۵۵۸۱۰۶۱-۰۳۱

کدپستی: ۸۷۱۴۹۴۳۳۱۳