بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.

تماس با ما

آدرس:خیابان بزرگمهر ، خیابان ۲۲ بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

کد پستی:۱۴۳۴۳ – ۸۱۵۸۷

تلفن: ۳۲۶۴۵۶۰۰ – ۰۳۱ (۶ خط)

نمابر: ۳۲۶۴۵۶۰۷ – ۰۳۱

پست الکترونیک: info@kkrdi.ir

دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در کاشان

آدرس: کاشان، میدان جهاد، جنب دادسرا، دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در کاشان

تلفن: ۵۵۵۸۱۰۶۱-۰۳۱

کدپستی: ۸۷۱۴۹۴۳۳۱۳