بازرسی و تفتیش خودرو فقط با اجازه موردی مقام قضایی با ذکر نوع خودرو و شماره پلاک آن امکان پذیر است مگر اینکه جرمی در خودرو در حال وقوع باشد و مامور انتظامی نیز آن را مشاهده کند.

تاریخچه

کلیات:

شرکت تعاونی چندمنظوره طوبی وابسته به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با شماره ثبت ۱۶۶۹۵ مورخ ۷۹/۰۸/۲۵ در ثبت شرکت های اصفهان و با موضوعات و حدود فعالیت های زیر به ثبت رسیده فعالیت خود را در زمینه های زیر شروع نموده است .

موضوعات و حدود فعالیت تعاونی:

 • ارائه خدمات مشاوره مهندسی (خدمات مهندسی)
 • ارائه خدمات کشاورزی- ساختمانی ، محیط زیست و سایر فعالیت های مرتبط با رشته های کارشناسی کانون
 • طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های فنی مهندسی
 • ایجاد بسترهای مناسب در امور فرهنگی ، آموزش ، علمی ، رفاهی و گردشگری برای اعضاء
 • سرمایه ثبت شده شرکت ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • حوزه عملیات تعاونی : شهرستان اصفهان
 • مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است .
 • آدرس شرکت : اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن- ساختمان اداری امیرکبیر- کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شرایط عمومی:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم ممنوعیت قانونی و حجر
 • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان باشند.