طبق ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی، در صورتی که مدارک اتومبیل همراه شما نباشد، اما کارت ملی یا شناسنامه همراه خود داشته باشید، مامور راهنمایی و رانندگی حق توقیف اتومبیل را ندارد. (ماده 9 قانون راهنمایی و رانندگی)

برنامه راهبردی کانون

قرآن مجيد- سوره رعد- آيه ۱۱:

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

در حقيقت‏ خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند

برنامه‌ريزي استراتژيك را مي‌توان تلاشي منظم ، زمانبندي‌شده و سازمان‌يافته ، بمنظور اجراي عمليات استراتژيك كه دربرگیرنده نحوه تحقق استراتژي‌ها است تعريف نمود. برنامه استراتژيك به سازمانها اين اجازه را مي‌دهد براي شكل دادن به آينده شان، بجاي انفعالي عمل كردن بصورت خلاق و نوآور عمل نمايند .

با توجه به اهميت موضوع تدوین برنامه ریزی استراتژیک در دنیای کنونی و در راستای ارتقاء سطح خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان، ارباب رجوع، کارشناسان، کارکنان و کلیه ذینفعان و بمنظور ایجاد بستری مناسب جهت تعمیم عدالت در جامعه،  با بهره مندی از کارشناسان و نیروهای متخصص و متعهد خود، هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان بر آن شد تهیه سند برنامه استراتژيك را در دستور کار قرار دهد. بدین منظور کمیته راهبردی کانون با حضور آقای شکرالله خوروش ریاست هیات مدیره کانون، آقای مهندس سرور عضو هیات مدیره کانون ، آقای دکتر نادر جعفریوسفی مشاور و مسئول کمیته راهبردی و آقای مهندس کاظمی عضو کانون و به فراخور موضوع با دعوت از سایر صاحبنظران ، کارشناسان عضو و مدیران و کارشناسان کانون تشکیل و طی جلسات هفتگی،  در دو سال گذشته، سند برنامه استراتژیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان تدوین گردید.

در اين سند پس از بيان کلیات طرح و مباحث علمی و تئوریک موضوع، با استفاده از مدل فرد آر دیوید و بومی سازی آن برای کانون و همچنین الگوبرداري از طرحهاي انجام شده در سازمانهای موفق داخلی و خارجی، ابتدا بیانیه ماموريت کانون تدوين و پس از آن عوامل داخلي شامل نقاط قوت و ضعف موجود در بخشهاي وظيفه‌اي کانون  و عوامل خارجي اعم از فرصتها و يا تهديداتي كه کانون را تحت تاثیر قرار می دهد شناسایی و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت . اهداف بلند مدت ۴ ساله با توجه به ارکان بیانیه ماموریت و همچنین در نظر قرار دادن مهمترین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای کانون، در ۹ بخش مشتریان، خدمات کارشناسی ، بازارها،  فناوری ، بقاء و رشد ، فلسفه وجودی ، ویژگی ممتاز ،توجه به تصور مردم و توجه به کارکنان تنظیم شد. در پایان استراتژيهاي با اهميت مشخص ، تدوين و مهمترین آنها در سطح کلان و وظیفه ای گزینش گردید.

امید است با استعانت از خداوند منان و همکاری کلیه کارشناسان عضو و کارکنان ستادی بتوانیم ضمن اجرای این سند در چهار سال آتی در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات خود و تعمیم عدالت در جامعه گامهای اساسی برداریم.

در پایان لازم می دانم از اعضاء محترم کمیته راهبردی کانون که در این مدت با صرف وقت، ضمن بررسی همه جانبه نسبت به تنظیم این سند مبادرت نمودند کمال تشکر و سپاسگزاری را ابراز دارم.

 

 

ریاست هیات مدیره کانون

بنام خدا

بيانيه ماموريت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

(برگرفته از سند برنامه استراتژیک ۴ سال کانون)
ما خدمات تخصصی خود را به مراجع قضایی (دادگستری،شوراهای حل اختلاف و …)،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت وخصوصی ،عامه مردم ،کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان اعضاء کانون ارائه می نماییم.

کانون خدمات خود از طریق ارائه نظریات کارشناسی در قالب تخصص های یازده گانه شامل منابع و معادن ، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و مواد غذایی، امور مالی ، امور وسائط نقلیه ، راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن ، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، امور اداری و خدمات، ایمنی و حوادث به منظور تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی ارباب رجوع در رشته های  مربوطه در جهت تحقق و تأمین عدالت در جامعه عرضه می نماید.

بازارهای ما کلیه حوزه های قضایی ،ارگان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در استان اصفهان و عندالزوم با نظر شورای عالی و یا درخواست کانون های مستقر در سایر استانها ، سایر نقاط کشور می باشد.

ما از فن آوریهای نوین نرم افزاری و سخت افزاری ،فن آوری اطلاعات در جهت تحقق و پیشبرد اهدافمان بهره می بریم.

بقای هر سازمان در گرو خدمت به مشتریان و ذینفعانش است. ما در تلاشیم تا ضمن برآورده ساختن انتظارات ایشان و کمک در برقراری عدالت در جامعه،  زمینه بقاء و رشد خود را فراهم آوریم.

فلسفه وجودی بشر عدالت است و عدالت محوری لازمه قضاوت است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری محل و ملجاء خدمت علم و دانش به ساحت عدالت است . ما برآنیم تا با ایجاد زمینه لازم برای تشکیل و جذب نیروهای متخصص و متعهد در کانون به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور تخصصی گام برداریم و مقدمات یک قضاوت صحیح را فراهم ساخته تا گامی در راستای رسیدن به جامعه ای اعتدالگرا برداریم.

ارتقای کیفیت خدمات تضمین کننده تعالی هر سازمانی است.کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان درصدد است تا با فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو و نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار آنان جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی و ارجاع  کار با توجه به تخصص و تجربه آنها در رشته های مربوطه ، به ارائه خدماتی با بالاترین کیفیت اهتمام ورزد.

برقراری عدالت و انصاف یکی از خواسته های اساسی مردم است. ما در پی آنیم با در نظر گرفتن سابقه و تجربه کارشناسان عضو کانون در رشته های تخصصی و تنظیم و اداره امور کارشناسان، نسبت به انجام امور کارشناسی در حدود مقررات،  بمنظور جلوگیری از تخلفات کارشناسی، با جدیت هر چه بیشتر گام برداریم و با نظریات دقیق و عادلانه، به این تصور مردم جامه عمل بپوشانیم.

کانون، کارکنان ستادی و کارشناسان عضو خود را منابع با ارزش و اصلی خود می پندارد و در پی آنست ، ضمن جذب نیروهای متخصص و متعهد، و تلاش در جهت توسعه علمی و تخصصی کارکنان و کارشناسان عضو ، با ایجاد محیطی امن،  ضمن تلاش جهت تامین نیازهای اولیه کارکنان خود، با ایجاد زمینه تعلق و محبت سازمانی، اهمیت دادن به قدر و منزلت ایشان و ایجاد زمینه احترام،  نسبت به شکوفایی استعدادهای کارکنان و کارشناسان عضو کانون جهت ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و ذینفعان خود ترغیب نموده و موجبات رضایت خاطر ایشان را فراهم سازد.

اهداف بلند مدت( ۴ ساله) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

(برگرفته از سند برنامه استراتژیک ۴ سال کانون)

اهداف بلند مدت  ۴ ساله آتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان  در ۹ حوزه مشتریان ، خدمات کارشناسی ، بازارها  ، تکنولوژی وفن آوری ، رشد،بقاء و سودآوری ، فلسفه وجودی ، ویژگی ممتاز ، توجه به تصور مردم ، توجه به کارکنان به شرح ذیل می باشد :

۱)    GC – اهداف حوزه مشتریان:

-GC1کنترل تطابق کارهای ارجاعی با صلاحیتهای کارشناسان در جهت افزایش ۵۰ درصدی رضایتمندی ارباب رجوع و مراجع قضایی

-GC2ارتقاء ۱۰۰ درصدی سطح هماهنگی با مراجع قضایی جهت انتخاب کارشناس

-GC3افزایش ۵۰ درصدی رضایتمندی کارشناسان عضو کانون

۲)   GW  اهداف حوزه خدمات کارشناسی :

-GW1 افزایش ۳۰۰ درصدی خدمات کارشناسی تخصصی ارائه به مراجع قضایی (دادگستری،شوراهای حل اختلاف و …) و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

-GW2 کاهش ۳۰ درصدی زمان تنظیم و ارائه گزارشات توسط کارشناسان کانون

۳)  GM  اهداف حوزه بازارها:

-GM1   ارائه خدمات به کلیه حوزه های قضایی ،ارگان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در استان اصفهان

-GM2 ارائه خدمات به کانونهای کارشناسی سایر نقاط کشور با نظر شورای عالی و یا درخواست کانون سایر استانها

-GM3همکاري با کانونهاي کارشناسی معتبر بین المللی جهت الگوبرداری از مدلهای موفقیت آنها

۴)   GT تکنولوژی و فن آوری:

GT1- ارتقاء ۵۰ درصدی استفاده از  فن آوریهای نوین نرم افزاری و سخت افزاری در کانون

GT2-  ارتقاء ۱۰۰ درصدی  کیفیت پورتال کانون

GT3- اصلاح فرآیندهای کاری در کانون در جهت افزایش ۵۰درصدی  بهره وری

GT4- تبدیل شدن به یکی از معتبر ترین کانونهای کارشناسی مجازي در کشور

۵)   GP رشد ، بقاء و سودآوری:

 

GP1 – ارتقاء ۵۰ درصدی توجه به عدالت در تنظیم گزارشات بمنظور قضاوت عادلانه در جهت بقاء و رشد کانون

۶)   GPh فلسفه وجودی:

GPh1 – جذب نیروهای متخصص و متعهد در کانون به منظور ارائه خدمات کارشناسی جهت تأمین و تعمیم عدالت

۷)   GEX-ویژگی ممتاز:

۱GEX  -ارتقاء ۵۰ درصدی کیفیت تنظیم گزارشات کارشناسی توسط کارشناسان عضو

۲GEX  -ا فزایش ۵۰ درصدی سطح دانش کارشناسان در همه حوزه های تخصصی کارشناسی  با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی

۸)   GPE توجه به تصور مردم:

-GPE1کاهش ۵۰ درصدی تخلفات کارشناسان

-GPE2 افزایش توجه به انصاف در تنظیم گزارشات کارشناسی

GPE3 – توسعه عدالت تخصصی در جامعه

۹)    GEM– توجه به کارکنان:

GEM1- استفاده از بهترین امکانات ارتباطات مجازي و آنلاین جهت آموزش

GEM2- افزایش ۱۰۰ درصدی بهره وری نیروی انسانی ستاد

GEM3- افزیش ۵۰ درصدی رضایتمندی کارشناسان در خصوص افزایش صلاحیتها

GEM4- افزایش ۱۰۰ درصدی بهره وری دوره کارآموزی کارشناسان جدیدالورود

استراتژی های کانون