اگر تنها وارث یک مرد همسرش باشد، زن تنها یک چهارم از اموال شوهر را ارث می برد و بقیه اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود. در حالی که اگر مرد تنها وارث همسرش باشد تمامی اموال او را به ارث می برد. (ماده 946 قانون مدنی)

بازدید شهردار اصفهان از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

آقای دکتر نوروزی، شهردار اصفهان به اتفاق همراهان در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ با حضور در محل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان ضمن بازدید از نحوه خدمت رسانی کانون به عموم شهروندان در خصوص مسائل مختلف رایزنی نمودند. آقای مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، ضمن خیر مقدم به […]
  • ۱۲ روز پیش
بیشتر