• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟فراخوان جهت اعلام آمادگی کارشناسان به منظور ارائه مشاوره
همکاران محترم
با توجه به مصوبه مورخ 97/08/19 هیئت مدیره کانون، بدینوسیله از کارشناسان محترم در رشته های مختلف که حداقل 10 سال سابقه کارشناسی فعال داشته و تمایل به همکاری با کانون جهت ارائه خدمات مشاوره به ارباب رجوع و ... را دارند درخواست میگردد اعلام آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 97/09/01 کتباً به دفتر ستادی کانون تسلیم نمایند.
رئیس کانون