• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟اطلاعیه مورخ 97/05/30 ریاست محترم هیئت مدیره کانون

اطلاعیه مورخ 97/05/30 ریاست محترم هیئت مدیره کانون

 

 بازگشت به قسمتی از مذاکرات و پیشنهادات ارائه شده در مجمع عمومی، از آن دسته از همکارانیکه دارای آشنایی و مهارت در امور حقوقی و مالی در رابطه با ساماندهی اموال کانون میباشند، دعوت میشود آمادگی خود را جهت قبول مسئولیت برای عضویت در کمیته ای که بدین منظور تشکیل خواهد شد، بطور کتبی تا تاریخ 1397/06/08 به دفتر ستادی کانون اعلام فرمایند

داریوش سرور

رئیس هیئت مدیره