• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟کتاب اسامی و مشخصات کارشناسان کانون اصفهان(ویرایش نهایی)

قابل توجه کلیه همکاران گرامی،

با توجه به چاپ کتاب اسامی و مشخصات کارشناسان در تیرماه 1397 و پس از ثبت مشخصات فردی و آخرین تغییرات اعلام شده توسط کارشناسان محترم، پس از رویت نسخه نهایی چاپ کتاب در فایل مربوطه ذیل، تنها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 97/04/14 فرصت خواهید داشت نسبت به اعلام مغایرت های احتمالی به واحد امورکارشناسان اقدام نمایید.بدیهی است درصورت عدم مراجعه مشخصات مندرج در سایت، از طرف جنابعالی تایید شده تلقی گردیده و به همین صورت در کتاب درج خواهد شد.

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج

گروه شش

گروه هفت

گروه هشت

گروه نه

گروه ده

گروه یازده