• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان

 

نام مجتمع

تلفن

كد

نشاني دادگستري و دادسرا شهر اصفهان

ساختمان دادگستري كل

36612022

031

اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت

دادگستري كل استان اصفهان

مجتمع قضايي شماره 1 (شهید تولایی)

32683351-4

031

اصفهان - خيابان 22 بهمن - مجتمع اداري اميركبير

مجتمع شماره 1 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

مجتمع قضايي شماره 2 (شهید حججی)

37720679-80

37720676

031

اصفهان - ابتداي خيابان آتشگاه - روبروي پمپ بنزين

مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

مجتمع قضايي شماره 3

34448194

34441109

031

اصفهان - خيابان جابرانصاري

مجتمع شماره 3 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

مجتمع قضايي شماره 4

37717602-3

37718202-3

031

اصفهان - بلوار اشرفي اصفهاني

مجتمع شماره 4 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

مجتمع قضايي شماره 5 (شهید بهشتی)

36290621-2

031

اصفهان - خيابان جی چهارراه مسجد سید علی خ شهدای ستار مجتمع قضایی شهید بهشتی

مجتمع شماره 5 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

37735551-3

031

اصفهان حدفاصل  خ آتشگاه و میرزاطاهر کنار گذر اتوبان شهید خرازی جنب دفتر پیشخوان خدمات دولت

مجتمع شهدای هفتم تیر

35819439

031

اصفهان خ معراج فلکه زرین کوب نبش کوچه شریعتی

مجتمع قضايي بهارستان

36803140-46

031

اصفهان - بهارستان - خيابان الفت - عمران بهارستان

مجتمع قضايي بهارستان

ساختمان گزينش

36623069

031

اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا

ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان

ساختمان آموزش

36630138

031

اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا

ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان

دادگاههاي تجديدنظر استان

36249163-5

031

اصفهان - چهارباغ بالا - چهار راه نظر

مجتمع تجديدنظر اصفهان

اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان

36611086

031

اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - نبش بن بست ژاله

اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان

 

نام شهرستان

تلفن

كد

نشاني دادگستري و دادسرا شهرستانها

اردستان

54244091

54244093

031

اردستان- انتهاي خيابان قيام

ساختمان دادگستري شهرستان اردستان

آران و بيدگل

54752093

54752091

031

آران و بيدگل- بلوار آيت اله عاملي

بادرود (امامزاده)

54346564

54346566

031

بادرود-شهرك آزادگان - خ وليعصر

باغبهادران

52505638

031

باغبهادران - بلوار ولي عصر - فلكه گاز

برخوار

 

(دولت آباد)

45861800

45862000

031

دولت آباد برخوار - بلوار جانبازان - پلاک 100

دادگستري برخوار

45860670-1

031

دولت آباد برخوار - بلوار طالقانی - انتهای خیابان سلمان غربی

(بعد از بهزیستی دولت آباد) دادسرا

بويين و مياندشت

57522813

57520218

031

بويين مياندشت -خيابان بهرستان - خيابان شهرداري

تيران و كرون

42223010

42225010

031

شهرستان تيران و كرون - تيران - بلوار امام - دادگستري تيران

جلگه

46404688

031

شهرستان اصفهان - بخش جلگه - هرند

چادگان

57723345

57726137-8

031

چادگان- خيابان فرهنگ- جنب اداره آموزش و پرورش

خميني شهر

33643901-3

031

خميني شهر- بلوار دانشجو

خوانسار

57773100

57773175

031

خوانسار- خيابان پانزده خرداد- مقابل هنرستان ايت اله طالقاني دادگستري خوانسار

خوروبيابانك

46322280-1

031

خور - ميدان ايثارگران - بلوار آيت اله فاطمي - روبروي شركت پتاس

دهاقان

53335501

031

دهاقان - بلوار گلستان - خ حافظ - دادگستري شهرستان دهاقان

زواره

54376001

031

زواره- خيابان شهيد منتظري - جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

سميرم

53665780

53665790

031

سميرم - خيابان حكيم قشقائي -فلكه ريحانه

دادگستري شهرستان سميرم

شاهين شهر

45222023

45231238

45227066

031

شاهين شهر - فلكه امام حسين - بلوار منتظري

دادگستري شاهين شهر

45222037-38

031

شاهين شهر - خيابان دهخدا - فرعي 1 غربي    دادسرا

شهرضا

53222010-12

031

شهرضا- مجتمع مسكوني سروستان - جنب ميدان هفتم تير

فريدن

57222202-3

031

شهرستان فريدن - بلوار طالقاني - روبروي فرمانداري

فريدونشهر

57592085-6

031

فريدونشهر - خيابان گلستان شهدا

فلاورجان

37422022

37422024

37425087

031

فلاورجان - خيابان ملا صدرا - جنب پمپ گاز

كاشان

55545930

55573332

55542555

031

كاشان - ميدان جهاد - بلوار شهيد علي معمار - جنب اداره تعاون

كرون

42753510

42753010

031

شهرستان تيران و كرون - شهر عسگران

نبش جاده داران به تيران  جنب شهرداري

كوهپايه

46422299

031

كوهپايه - ابتداي بلوار امام رضا - دادگاه عمومي بخش كوهپايه

گلپايگان

57482399

57482174

57429016-17

031

گلپايگان- بلوار سلمان فارسي- روبروي نيروي انتظامي

لنجان

 

(زرين شهر)

52222424

52220050

52224224

52224141

031

زرين شهر - خيابان آيت اله كاشاني

مباركه

52405016

52412715

52419890

52415016

031

مبارکه - بلوار حضرت امام - سایت اداری

مهردشت

42274444

031

اصفهان- منطقه مهردشت - سايت اداري

دادگاه عمومي بخش مهردشت

ميمه

45425576

031

ميمه - بلوار انقلاب اسلامی - انتهای بلوار حضرت محمد(ص)

نايين

46265040

46266262-3

031

نايين - خ عدالت - ساختمان دادگستري

نجف آباد

42490002-5

031

نجف آباد - خط كمربندي جنوبي

دادگستري شهرستان نجف آباد

نطنز

54222044-5

031

نطنز - خ شهید بهشتی-خ دولت- مجتمع اداری

 
 

 

 جهت دسترسي به نشاني شعبات شوراهاي حل اختلاف استان اصفهان كليك كنيد.