• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟تاریخچه شرکت

تاریخچه تأسیس شرکت :

الف : کلیات

شرکت تعاونی چندمنظوره طوبی وابسته به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با شماره ثبت 16695 مورخ 25/08/79 در ثبت شرکتهای اصفهان و با موضوعات و حدود فعالیت های زیر به ثبت رسیده فعالیت خود را در زمینه های زیر شروع نموده است .

2- موضوعات و حدود فعالیت تعاونی :

1- ارائه خدمات مشاوره مهندسی (خدمات مهندسی)

2- ارائه خدمات کشاورزی- ساختمانی ، محیط زیست و سایر فعالیت های مرتبط با رشته های کارشناسی کانون

3- طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های فنی مهندسی

4- ایجاد بسترهای مناسب در امور فرهنگی ، آموزش ، علمی ، رفاهی و گردشگری برای اعضاء

3- سرمایه ثبت شده شرکت 813,000,000 ریال

4- حوزه عملیات تعاونی : شهرستان اصفهان

5- مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است .

6- آدرس شرکت : اصفهان- خیابان 22 بهمن- ساختمان اداری امیرکبیر- کانون کارشناسان رسمی دادگستری

7- شرایط عمومی :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان باشند .