• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟اخبار و اطلاعیه ها

- جلسه عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی چندمنظوره طوبی پیرو آگهی ماده 4717 مورخ سه شنبه 11/09/93 روزنامه نسل فردا روز چهارشنبه 10/10/93 در محل سالن اجتماعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان تشکیل گردید و پس از گزارش هیأت مدیره و بازرسان و تصویب صورتهای مالی و سایر موارد نسبت به انتخاب بازرس قانونی برای سال 93 رأی گیری بعمل آمد که آقای کیانوش کیانی بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رصافچی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند بدینوسیله انتخابات آقایان را تبریک می گوئیم .